Meny

Fiskeri

Årsmøte i Sogn og Fjordane Senterparti krev at Regjeringa set fiskeriforhandlingane med Storbritannia på dagsordenen no.  Dette for å sikre marknadstilgang.

Brexit er ei anledning til å sikre norske interesser innan fiskeri.  Dette er ei moglegheit som norske myndigheiter ikkje må la gå frå seg.  Senterpartiet er uforståande til regjeringa sin passivitet.  EU kjem til å krevje fiskekvotar og soneadgang i bytte mot marknadsadgang frå Storbritannia.  Passivitet som kan gjere at Noreg kjem tapande ut i kampen om gjensidige fiskerettigheter i kvar andre sine soner.

 Vi krev handling no!

Vedtatt av fylkesårsmøtet 4. mars 2018, Balestrand.