Meny

FYLKESÅRSMØTE 2020

Fylkesårsmøtet for Sogn og Fjordane Senterparti vert i år halde på Kviknes Hotel i Balestrand 28-29. februar. 

 

Her finn de møteskya for årsmøtet. 

- Skya vil verte oppdatert med sakspapir, både før og under møtet. 

 

PROGRAM 

 

Fredag 28. februar:

 

10:00   Innsjekk og registrering

11:00   Møtestart

            Opning

            Opprop

            Orientering frå leiar i uttalenemnda

            Konstituering

            Fylkesleiar si tale

            Debatt på leiar si tale

13:15   Lunsj

14:15   Møtet held fram

            Ola Borten Moe innleier

            Prioriteringsdebatt uttaler

            Debatt på fylkesleiar si tale – held fram

17:00   Kaffipause

17:30   Val etter lovene

18:00   Miniseminar  – Oddvar Bjørnestad – Teambygging

18:45   Møte slutt for dagen

20:00   Årsmøtemiddag

 

 

Laurdag 29. februar:

 

09:00   Møtestart

            Årsmelding for Senterpartiet i Sogn og Fjordane

            Rekneskap for Senterpartiet i Sogn og Fjordane

            Arbeidsplan for Senterpartiet i Sogn og Fjordane

            Budsjett for Senterpartiet i Sogn og Fjordane

10:00   Miniseminar – Kari Aakra – Mediearbeid i SP

10:30   Kaffipause og utsjekk

11:15   Miniseminar – Kari-Anne Sand – Tillitsreform i praksis

12:00   Uttalar

12:45   Avslutning og lunsj