Meny

Fylkesårsmøte til Senterkvinnene blir i år 2.-3. februar på Knutholmen i Kalvåg. Vi gler oss til kjekke dagar og håpar flest mogleg blir med!

Møtedato: fredag 2. og laurdag 3. februar 2018

Tidspunkt: fredag 16:30 til laurdag 15:30

Møtestad: Kalvåg, Knutholmen

Sakliste:

1. Opning

2. Opprop

3. Konstituering

i. Val av møteleiar

ii. Val av skrivar

iii. Val av to til å skrive under møteboka

4. Fylkesleiar sin tale

5. Debatt på fylkesleiar sin tale

6. Årsmelding for Senterkvinnene i Sogn og Fjordane 2017

7. Arbeidsplan for Senterkvinnene i Sogn og Fjordane 2018 og 2019

8. Fiskeripolitikk i eit kvinneperspektiv v/ Leni Lisæter, fiskeridirektoratet

9. Senterkvinnene i Sogn og Fjordane- konsekvens av fylkessamanslåing med Hordaland

10. Val etter lovene

11. Uttalar

12. Avslutning

Etter årsmøte vert det fellesseminar med Senterungdomen laurdag 3.februar kl. 11.30.

Program fellesseminar SK og SUL laurdag 3.2.2018

 Kl. 11.30-11.35 Velkomen v/ Jofrid Rye Hestenes, fylkesleiar SK

 Kl. 11.35-12.20 Ny stortingsperiode, kva no? v/ Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant

 Kl. 12.30 Lunsj

 Kl. 13.30-14.15 Refleksjonar om det gode valresultatet, den politiske situasjonen og framtida v/Erling Sande, konserndirektør SFE og tidl. stortingsrepresentant

 Kl 14.15-14-30 Beinstrekk

 Kl. 14.30-15.30 Hamna i Bremanger og framtida innan sjøtransportnæringa v/Monica Sande, hamnesjef i Bremanger

 Kl. 15.30 Avslutning v/ Emma Berge Ness, fylkesleiar Senterungdomen

Sakspapir vert tilgjengelege på møtesky OneDrive:

Sakspapir finn du her

Årsmøte vert «papirlaust» og alle sakspapir vert tilgjengeleg på møteskya, linken ovanfor.

Påmelding:

Påmeldingsfrist er søndag 29. januar 2018. Påmelding til fylkeskontoret, [email protected]

Uttalar:

Vi håpar flest mogleg vil sende inn uttalar til årsmøtet og frist for innsending av uttalar er måndag 30.1.18.

Sendast til [email protected].

Praktiske opplysningar:

Innkvartering blir på enkeltrom, gi difor beskjed dersom nokon skal ha dobbeltrom. Deltakaravgift er kr

500,- for dei to første deltakarane pr. lokallag. For andre utsendingar frå lokallaget vert deltakaravgifta 990,-.

Enkeltromtillegg er kr 300,- Rekning for deltakaravgift vert sendt lokallaga i SP.

Ta kontakt med fylkeskontoret på 98651296 eller 97706884 om noko er uklart.

Med helsing
Senterkvinnene i Sogn og Fjordane