Meny

Hemsedal – det rette valet!

Sist endret: 27.09.2020 - Uttale frå fylkesstyret Senterpartiet Sogn og Fjordane #Sogn og Fjordane

Avgjerda om vegval mellom Aust- og Vestlandet er varsla frå regjeringa måndag 20. mars 2017.  Senterpartiet i Sogn og Fjordane har ei klar forventning om at Rv52 Hemsedalsfjellet vert vald som eit av to hovudsamband.

Statens vegvesen har utgreidd saka i to omgangar, begge rapportane har klart konkludert med at Rv 52 har størst nytte for samfunnet.  Hovudformålet med vegen er å byggje landsdelane saman og det er naturleg at mykje av framtidige investeringar vert gjort langs vegtraseen. 

 

I Sogn og Fjordane er det mange bedrifter med stor grad av eksportretta produksjon, me er ein stor produsent av landbruksprodukt, fisk og industrivarer.  I tillegg er reiselivet ei viktig næring som gjev mange arbeidsplassar. Skal desse verksemdene vere konkurransedyktige treng me gode vegsamband.

Uttale frå fylkesstyret Senterpartiet Sogn og Fjordane 17. mars 2017

Denne artikkelen ble først publisert 21.03.2017