Meny
Svar til Vereide

Svar til Vereide

Det er oppsiktsvekkande og høgst uvanleg at ein stortingsrepresentant kritiserer lokaldemokratiet slik Torbjørn Vereide gjer i Firda 08.01.22.

Kommunebudsjett i Sunnfjord

Kommunebudsjett i Sunnfjord

Kai Aage Pedersen seier at Firda er ikkje interessert i å skrive om kva partia i kommunestyret er einige om. Greitt nok. Men då er spørsmålet – kor ueinige er vi eigentleg? Det har vorte skapt eit bilete av stor usemje og at fleirtalet ikkje prioriterer viktige saker, som til dømes eldreomsorg. Det må vere lov å seie at mange av oss i kommunestyret ikkje kjenner att eit slikt bilete. Ei heller det at somme parti ikkje har fått vore med i debatten.