Meny

Program fylkesårsmøte Vestfold og Telemark Senterparti

Her er programmet for fylkesårsmøtet Vestfold og Telemark Senterparti  - både felles og separate fylkesårsmøter.

Program for fylkesårsmøtet Vestfold og Telemark Senterparti 2020

Fredag 28. Februar:

Kl 15.00: Frammøte og innkvartering. Kaffe og rundstykke ved ankomst

Kl 15.30: Åpning av fylkesårsmøte ved fylkesleder Kathrine Kleveland (+ presentasjon av Even Skårberg Aarnes, nytilsatt politisk rådgiver i Vestfold og Telemark Senterparti)

Velkommen til Tønsberg ved varaordfører Steinar Solum.

Kulturinnslag

Kl 16.00: Årsmøtetaler ved fylkeslederne Olav Urbø og Kathrine Kleveland

Kl. 16.45: Tale ved parlamentarisk leder Marit Arnstad

Kl. 17.30: Generaldebatt

Kl. 19.00: Avslutning for 1.dag- kort orientering om resolusjonsarbeidet.

Kl. 19.30: Årsmøtemiddag, underholdning med Lars Martin Myhre (kjent bl.a. for samarbeid med Odd Børretzen).

Dans og sosialt samvær

 

Lørdag 29.februar:

Kl. 08.00: Frokost

Kl. 09.00: Separate fylkesårsmøter i Vestfold og Telemark Senterparti *

Kl. 11.00: Pause med utsjekking av rom - matbit

Kl 11.20: Årsmøtene fortsetter

Kl. 12.00: Separate fylkesårsmøter avsluttes. Kort pause

Kl 12.10: Felles fylkesårsmøte fortsetter med felles resolusjonsdebatt.

Kl. 13.00: «Det er meg som det kommer an på». Foredag ved coach Gyrid Beck Solberg. Gyrid er coach, foredragsholder i Athenas og har mange spennende bedrifter, organisasjoner og utøvere som kunder.

Kl 14.00: Avslutning av årsmøte

Lunsj og hjemreise

*Hvert fylkeslag sender ut separate program for sine respektive fylkesårsmøter.

Program fylkesårsmøte Telemark Senterparti:

Telemark Senterpartis årsmøte:

Sak 1. Velkommen ved fylkesleiar Olav Urbø

Sak 2. Opprop ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll

Sak 3. Konstituering av fylkesårsmøtet -vedtak om åpent eller lukka møte - godkjenning av innkalling og sakliste – valg av møteleiarar – møtesekretærar – teljekorps – to til å underskrive protokoll

Sak 4. Handlingsplan for 2020, innledning ved fylkesleder Olav Urbø  
Sak 5. Resolusjonshandsaming,presentasjon , Karsten Tønnevold Fiane, leiar resolusjonskomite
Sak 6. Årsmelding for 2019, ved fylkesleiar Olav Urbø
Sak 7. Årsmelding fra fylkestingsgruppa i Telemark 2019 og fylkestingsgruppe Vestfold og Telemark etter valget 2019, ved gruppeleiar 2019 Terje Riis-Johansen
Sak 8. Regnskap for 2019, ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll
Sak 9. Budsjett for 2020, ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll
Sak 10. Valg etter lovene, ved leder i valgkomiteen Birgit Johanne Kovajord Olsnes
Kl 11.00: Pause og utsjekking
Kl 11.20: Årsmøtet fortsetter.

 

Saksliste Årsmøte Vestfold Senterparti (med forbehold om endringer)

Sak 1. Åpning ved fylkesleder Kathrine Kleveland

Sak 2 Opprop

Sak 3 Konstituering A) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden B) Opprop v/ fylkessekretær C) Valg av to møteledere D) Valg av to møtesekretærer E) Valg av tellekorps F) Valg av to til å underskrive protokoll

Sak 4 Vedtak om åpent eller lukket møte

Sak 5 Årsmelding fra Vestfold Sp v/ fylkesleder Kathrine Kleveland

Sak 6 Årsmelding fra fylkestingsgruppa v/ gruppeleder Kathrine Kleveland

Sak 7 Handlingsplan 2020 v/ Per-Asbjørn Andvik og Per Harald Agerup

Sak 8 Regnskap 2019

Sak 9 Budsjett 2020

Sak 10 Resolusjoner v/ leder av resolusjonskomiteen  Debatt og vedtak

Sak 11 Innkomne saker (innkomne saker må sendes fylkeskontor innen 20. februar)

Sak 12 Valg v/ leder av valgkomiteen Henriette Sørbøe Andreassen