Meny

Jon Rikard Kleven valgt til ny leder i Telemark Senterparti

Jon Rikard Kleven (47) ordfører i Vinje ble valgt til ny leder med akklamasjon. Han etterfølger Olav Urbø som sa nei takk til gjenvalg etter 4 gode år for partiet.

Telemark Senterparti har fredag og lørdag hatt felles årsmøte med Vestfold Senterparti på Hotell Klubben i Tønsberg. Med et rekordframmøte med totalt omkring 180 utsendinger og gjester blei det et svært vellykka årsmøte med god stemning og stor optimisme!J

Styret etter årsmøtet er som følger:

tyret 2020

 1. Leiar: Jon Rikard Kleven, Vinje
 2. 1. nestleiar: Åslaug Sem-Jacobsen, Notodden
 3. 2.nestleiar : Heidi Herum, Bamble
 4.  Studieleiar:  Kari- Anne Nordbø, Nissedal
 5. Styremedlem: Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, Tinn
 6. Styremedlem: Borgar Kaasa, Bø
 7. Styremedlem Knut Jarle Sørdalen, Kragerø
 8. Robert Lien, Skien, Leder Telemark Senterungdom
 9. Torunn Brukåsa Kleiva, Nome, leder Telemark Senterkvinner
 10. Jan Thorsen, Nome, representant for fylkestingsgruppa

 

Varamedlemmer til styret:

    1. vara: Kristian Leerstang Sørensen, Porsgrunn
    2. vara: Tone Dale Solvang, Tokke
    3. vara: Stian Anlaug Sætre, Drangedal
    4. vara: Ketil Kiland, Fyresdal
    5. vara: Anne Kristine Grøtting, Porsgrunn

Marit Arnstad var hovedinnleder på årsmøtets første dag og sa blant annet følgende:

- Jeg tror vi kommer til å greie å nå 2030-målene, men vi må sørge for at omstillinga skjer på en fornuftig måte. Vi må ta vare på sosial og geografisk likhet, og vi må hegne om matproduksjonen her i Norge.

Senterpartiet er ikke et mål i seg sjøl. Men et redskap for viktige samfunnsinteresser.

Fylkesårsmøtet vedtok følgende resolusjoner: (se vedlagte resolusjoner)

 

RESOLUSJONER FYLKESÅRSMØTE TELEMARK SP 2020 

Vedtatt fylkesårsmøtet 29.02 Hotell Klubben, Tønsberg

Resolusjonskomiteen i Telemark SP har vært ledet av Karsten Tønnevold Fiane (Bamble), med Torunn Brukåsa Kleiva (Senterkvinnene), Terje Riis-Johansen (fylkesordfører), Nuno Marques (Notodden), Siri Blichfeldt Dyrland (Midt-Telemark), Anne Kristine Grøtting (Porsgrunn) og Jarand Felland (Tokke) som medlemmer. 

Innhold

1. Bind fylkes sammen med kollektivtransport .............................................................. 2

3. Ja til grønne byer og bygder! ...................................................................................... 4

4. Ja til norsk mat, nei til kugalskap i offentlig regi ......................................................... 5

6. Notodden Sykehus ...................................................................................................... 6

7. Utvikling av desentralisert utdanning: Viktigheten av USN-campuser ....................... 7

10. Skogvern ...................................................................................................................... 8

12. Imingfjellvegen (vedtatt med 51 mot 50 stemmer) .................................................... 9

13. Brukerbetaling ........................................................................................................... 10

14. Bedre skulehelsetjeneste i den vidaregåande skulen ............................................... 11

16. Lisensjegerregisteret må nedlegges .......................................................................... 12

18. Etablering av base for ambulansehelikopter i Vinje/Bykle ....................................... 13

19. Pass nær folk ............................................................................................................. 15

23. Distriktsflyplassen – «Kyllingmarker» i et fremtidsperspektiv ................................. 16

24. Karbonfangst i by og bygd ......................................................................................... 17

25. Bygg by og land med tog ........................................................................................... 18