Meny

Vestfold og Telemark Senterparti søker etter politisk rådgiver på fylkeskontoret i Bø med snarlig tilsetting.

Det er oppretta en ny stilling som politisk rådgiver ved fylkeskontoret til Senterpartiet i Bø.

Politisk rådgiver for Senterpartiet i Vestfold og Telemark

 

Vestfold og Telemark Senterparti søker etter politisk rådgiver/sekretær på fylkeskontoret i Bø med snarlig tilsetting. 

Senterpartiet søker etter en person som kan holde i trådene mellom politisk ledelse i fylkestinget, fylkestingsgruppa, fylkesstyret og fylkeskontoret og som har politisk teft for hva som må gjøres først og kva som kan vente i en travel hverdag. I tillegg organisatoriske oppgaver for begge fylkespartier og evt. sekretærjobb for Senterungdommen i Vestfold og Telemark.

 

Vedkommende vil bli tilsatt i Senterpartiets Hovedorganisasjon og vil ha kontorsted på Telemark Senterparti sitt fylkeskontor i Bø. 

Senterpartiet sine verdier og fylkestingsprogrammet ligger til grunn for oppgavene. Vedkommende må ha et stort samfunnsengasjement. 

Arbeidsoppgaver for politisk rådgiver:

Administrativ og politisk støtte for politisk ledelse for Senterpartiet i Vestfold og Telemark
Tilrettelegging av møtevirksomhet og sekretær for fylkestingsgruppa
Ha en støttefunksjon til fylkeskontoret for Vestfold og Telemark Senterparti og evt. ha sekretærrolle for Senterungdommen i Vestfold og Telemark
Den som ansettes må være innstilt på noe møteaktivitet på kveldstid og helg.

Stillingen er et 4-årig engasjement.

Lønn etter avtale. 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Kathrine Kleveland (92825162) eller Olav Urbø (90765726). 

Søknad sendes [email protected] innen 15. desember 2019.