Meny

Olav Urbø takkar for seg etter 4 år i fylkesleiarstolen

 Tek ikkje attval som fylkesleiar. 

Olav Urbø har gjeve beskjed til valkomiteen i Telemark Senterparti at han ikkje tek attval som fylkesleiar.

 

«Det har vore mange flotte år men nå er det rett tidspunkt for å skifte. Valkomiteen har mange dyktige folk å velje mellom» seier Olav Urbø.