Meny

Rammer også våre sykehus


I Oslo planlegges Norges mest kostbare sykehusutbygging noensinne. Byggeplanene, som blant annet innebærer å legge ned Norges største akuttsykehus, Ullevål sykehus, har et foreløpig prisanslag på 50 milliarder kroner.


Beløpet har vokst gradvis i løpet av prosessen. I tillegg har akuttmiljøet på Ullevål ropt varsko om at byggeplanene vil gi et dårligere helsetilbud både for befolkningen i Oslo og for hele regionen. Men ikke nok med det: Helse Sør-Øst planlegger et unødvendig dyrt prosjekt som kan gå på bekostning av sykehusutbygginger på andre deler av Øst- og Sørlandet.

Det er nemlig ikke bare i hovedstaden at befolkningen trenger nye sykehusbygg. Det trengs definitivt også i Vestfold og Telemark. Her er det nye somatikkbygget og det nye psykiatribygget i Tønsberg påbegynt. Forhåpentligvis holder prosjektet seg innenfor planlagt budsjettramme, slik at det ikke trenger ekstrabevilgninger – det blir vanskelig nå med de unødvendig store gigantinvesteringene

Helse Sør-Øst prioriterer til et helt nytt sykehus i Oslo. I tillegg står det byggeprosjekter i kø i alle de andre fylkene som tilhører Helse Sør-Øst. Byggeprosjekter som ennå ikke har avklart finansering, og som naturlig nok nå har fått en høyst usikker fremtid. Da snakker vi blant annet om nytt og viktig somatikkbygg i Skien, og nytt strålesenter som gjør at kreftpasienter slipper å reise til Oslo eller Kristiansand for å få strålebehandling.

De neste årene planlegger Helse Sør-Øst investeringer for opptil tolv milliarder kroner årlig. Det er mer enn de årlige investeringene til hele Sykehus-Norge de siste årene. Helse Sør-Øst forsvarer det høye investeringsnivået med forventninger om at sykehusdriften skal bli mye mer effektiv så fort sykehusene flytter inn i nye bygg.

Men vi har flere ganger sett at denne typen forventninger ikke slår til, for eksempel var det nettopp den urealistiske troen på effektivisering som var årsaken til at Ahus og sykehuset i Østfold ble bygget for trangt. I så fall vil ikke Helse Sør-Øst ha råd til å gjennomføre alle utbyggingene som er planlagt.

På direkte spørsmål klarer ikke helseminister Bent Høie å garantere at ingen andre sykehusutbygginger blir forsinket eller skrinlagt som følge av planene i Oslo. Han kan heller ikke svare på hvilke prosjekter som eventuelt blir utsatt. Dermed må befolkningen på store deler av Øst- og Sørlandet leve i uvisshet om hvilket sykehustilbud de får i fremtiden.

Det er tydelig at det nå ligger prestisje i å legge ned Ullevål sykehus for å få et samlet regionsykehus i høyblokker på Gaustad – koste hva det koste vil. Det er én av grunnene til at Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om å bevare Ullevål sykehus.

Forslaget er basert på en anbefaling fra fagpersoner med mange års erfaring innen medisin, sykehusplanlegging og kvalitetssikring av offentlige byggeprosjekter. Det anslås å bli rundt 20 milliarder kroner billigere enn planene til Helse Sør-Øst, fordi man verken må rive nye og velfungerende bygg eller kjøpe nye tomtearealer.

Slaget om sykehustilbudet på Sør- og Østlandet vil stå i Stortinget i høst. Da skal de folkevalgte både ta stilling til lånebevilgningen til gigantprosjektet i Oslo, samt Senterpartiets representantforslag om en alternativ sykehusstruktur.

Men kampen er også lokal. Fra andre deler i landet har vi sett at lokalpolitisk press har vært avgjørende for å snu sykehussaker, for eksempel da myndighetene ville legge ned akuttfunksjoner i Odda. Derfor trenger vi kommunepolitikere som kan gi helseministeren og stortingspolitikerne tydelig beskjed om at de ikke aksepterer stadige utsettelser av helt nødvendige sykehusbygg.

Åslaug Sem-Jacobsen

stortingsrepresentant Sp

Kathrine Kleveland

fylkesleder og 2. kandidat Vestfold og Telemark Sp