Meny
Knut Jarle Sørdalen, medlem av fylkesting og hovedutvalg for kompetanse i Vestfold og Telemark

Talenthus

Den 7. februar 2019 fikk jeg være med på åpning av talenthuset i Skien. Dette er et sted som skal hjelpe ungdom ut i arbeid og utdanning. NAV, Vestfold og Telemark fylkeskommunen og Skien kommune har et samarbeid om at hver enkelt ungdom skal få individuelt veiledning. Samlet i et hus skal ungdom ha kort vei til de ulike etatene for veiledning og oppfølging.

Vi har for mange ungdom som ikke finner seg til rette, ikke får jobb eller utdanning. Her har vi voksne et ansvar sammen med ungdommen med å legge til rette for at flest mulig får en utdanning og en inntekt.

I Skien og området rundt har ungdom fått den unike muligheten men behovet er større enn bare i Grenland.

Vi har flere talenthus i fylket,

men jeg kjenner ikke til noen som er lik det som er i Skien med et 3. parts samarbeid mellom kommune, NAV og fylkeskommunen. Et forpliktende samarbeid i samme hus som nå har fungert i to år.

Det å legge til rette for et lignende talenthus og tilbud også i andre deler i fylket mener Senterpartiet nå er på tide.

Ungdom i arbeid eller utdanning er en god investering.

Knut Jarle Sørdalen