Meny
Jan Thorsen

Er behov for et forpliktende fylkesvegløft fra Staten

Senterpartiet mener det er behov for et forpliktende fylkesvegløft, der staten bidrar med ekstra midler til å redusere forfallet på fylkesveinettet.

Hovedsak i desembertinget er saken vi behandler nå. Det bør være egnet til tverrpolitisk ettertanke i Vestfold og Telemark fylkesting at regjering og stortingsflertall gir fylkeskommunene så stramme inntektsrammer som de gjør. Inntektsrammer som gjør det svært vanskelig å gjennomføre f. eks en betydelig satsing for oppgradering av fylkesvegnettet.

Jeg tror det er sterkt og samlet ønske i hele fylkestinget om at det skal bo folk i hele det vidstrakte fylket, et ønske om å bruke hele Vestfold og Telemark, enten det er Tuddal eller Tønsberg. En svært viktig faktor for å klare det, er et fylkesvegnett som har en brukbar standard. Jeg tar ikke i når jeg påstår at det er et stykke «veg» før vi kan si at vi har fylkesveger i Vestfold og Telemark som har en gjennomgående brukbar standard.

Senterpartiet og resten av posisjonen foreslår å styrke investeringer på fylkesveg med 87 mill. Av disse skal 60 mill. brukes på tre vegstrekninger med svært dårlig standard. Den ene av disse er fylkesvei 3430 fra Sauland og gjennom Tuddal. Først og fremst er veien viktig for de som bor i Tuddal. Det er den veien som fører til bygda, det finnes ikke noe annet alternativ. Men veien er og svært viktig som turistvei til blant annet hyttefelt, og om sommeren som veg mot Gaustaområdet og Tinn.

Dette er langt øst i fylket, langt vest i fylket gjør vi det samme, på FV 355 gjennom Fyresdal. Også en veg med et stort forfall og et betydelig behov for opprusting.

For å få gjort noe som virkelig monner på vegområdet, så er det nødvendig med betydelig større økonomiske rammer til samferdsel. De kan først og fremst skapes ved større overføringer fra statlig hold. Jeg klarer ikke å se andre realistiske alternativ. En omprioritering innenfor eksisterende økonomiske rammer, i en grad som utgjør en forskjell for fylkesvegnettet, vil føre til at mye annen virksomhet i fylkeskommunen legges øde.