Meny
Best mulig skoletilbud i hele fylket

Best mulig skoletilbud i hele fylket

I dag har SP sammen med AP, SV, MdG og Rødt vedtatt skoletilbudet for Vestfold og Telemark fylke fremover. Vi er veldig glade for å ha vedtatt:

Fylkestinget 15 og 16 desember

Sp:Best mulig skoletilbud i hele fylket

 

 

- å satse på kultur og kreative fag ved å bevare musikk, dans, drama ved både Thor Heyerdal og Sandefjord.

- at vi satser på skoletilbud i hele fylket ved å bevare elektrolinja på Rjukan, vedta en styrkning av Vest-Telemark avdeling Dalen, opprettholde tredjeårs agronom på Søve og opprette et vg2 tilbud for elektro på Notodden.

- et arbeid for økt rekruttering til restaurant- og matfag, der vi skal samarbeide med bransjen og skolene for å få de elevene vi trenger til matfagene i fremtiden. Vestfold og Telemark er et matfylke, og vi vil jobbe aktivt for å styrke den posisjonen i fremtiden.

- at vi bygger et fullskala kjøkken ved Sandefjord VGS slik at skolen er rustet til å starte opp restaurant- og matfag når rekrutteringen til faget øker.

- at elevene som har startet på RM ved Sandefjord skal få fullføre sin utdanning ved den skolen de startet på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlegg gruppeleder Kathrine Kleveland etter fylkesordførerens tale

Fylkesordfører

 

Det er et stort ansvar å være folkevalgt i fylkestinget. Det er en krevende øvelse å lage et budsjett i et år vi selv har vedtatt at det skal kuttes for å ta framtidsretta bærekraftige valg.

 

Da er det ikke overraskende at det har vært mye oppmerksomhet og sterkt engasjement før dette fylkestinget.

 

Årets viktigste debatt, budsjettdebatten, vil vise at vi har noe ulike løsninger for fylket vårt.

 

Allikevel, før jeg sier mere om budsjettet, er det to andre ord jeg vil trekke fram på vegne av Senterpartiets fylkestingsgruppe. Det er takknemlighet og stolthet.

 

 

I dag startet fylkestinget med at vi fikk se fylkesordføreren ta på seg fylkesordførerkjedet for første gang. Kunstnerne Gry Grindbakken og Arnt Darrud har satt sammen elementer fra fylket vårt, med akantus fra fylkesvåpenet, brynjestein fra øvre Telemark og perler fra vikingskipene i Vestfold i ulike materialer og teknikker

Det skal være høytid å bære, og fylkesordføreren kledde kjedet som jeg vet det ligger veldig, veldig mye arbeid bak.

Uten sammenligning forøvrig var det også en innholdsrik og god tale!

 

Gjennom et knapt år har vi bygget det nye fylket Vestfold og Telemark.
Fra saken om sammenslåing var avgjort har Senterpartiet bidratt så godt vi har kunnet for å få til gode løsninger for innbyggerne.

 

Det var mye som skulle på plass, og vi har hatt strafferunder når vi ikke lykkes første runde, som i valg- og reglementsnemda. Der opplever jeg som gruppeleder for øvrig et løsningsorientert samarbeid fra alle ti partier.

 

Det er bra, jeg tror på samarbeide for å lykkes!


 

Slik vi så det i åpningsforestillingen for hele fylket på Bølgen i Larvik, der danseglade barn i Fargespill representert inkluderingen og mangfoldet i kulturlivet, der elever fra våre videregående linjer sang spesialkomponert musikk, og der profesjonelle kunstnere deltok i samme forestillingen.

Klart kulturfylket vårt skulle ha en kulturell åpningsforestilling. Innbyggere fra hver av de 23 kommunene var trukket ut for å være med.

 

Trafikksikkerhet er samarbeid. På et møte sist uke formidlet en våre ansatte stolt at vi straks blir landet første trafikksikre fylkeskommune. Forebygging er alltid best!

Jeg får alltid et smil og hei i resepsjonen eller kantinene våre. Det er godt, og vi må ikke glemme at det er de fysiske treffene som har vært normalen, og som vi skal tilbake til, og at året 2020 faktisk startet ganske normalt.

 


 

Det har vært en krevende situasjon også for fylkeskommunen med koronaen, forøvrig kåret til årets nyord av Språkrådet

Skal jeg trekke fram tre grupper av våre ansatte blir det renholderne, lærerne og IT-folka. Når John Riis og de andre tålmodig IT-ansatte forklarer hvordan jeg skal få til tofaktorautentisering er jeg personlig bare takknemlig.

 

Vi har over 4000 dyktige ansatte, som har hatt et spesielt år i en ny organisasjon, der mye ble annerledes enn forventet.

 

 

 

Budsjettet er krevende, men før vi skal diskutere ulike løsninger vil jeg si to ting.

 

  1. Dagens regjering har laget en skattemodell som gir oss som fylkeskommune 100 millioner mindre å lage budsjett av.

 

  1. Senterpartiet iakttar også ut ifra budsjettforslaget fra fylkesutvalget at også opposisjonen ser seg nødt til å låne (ble korrigert til omdisponere) mere enn fylkesrådmannen har lagt opp til for å få til sine løsninger, selv om deres egne på Stortinget mener det kan kuttes.

 


 

Så til vårt eget budsjettforslag:


Den økonomiske situasjonen er rett og slett sterkt svekket de siste årene, og det gjør at vi er innstilt på å stemme for tøffe valg, og vi vet det vil bli fokus på følgende:
 

Posisjonen legger i årets budsjettforslag ned en videregående skole.
 

Vi legger også ned linjer på noen av våre skoler, selv om vi opprettholder flere som var foreslått lagt ned.

 

Vi kutter betydelige beløp i vår administrasjon, og:

 

Vi er innstilt på å låne penger for å opprettholde et minimum av nivå på våre fylkeskommunale veier.
Ingen blir overrasket over at det blør i et Senterpartihjerte når fylkevegene er i dårlig forfatning.

De er stedvis i så dårlig forfatning at vi er blant fylkene med dårligst vegstandard.


Det settes også i budsjettet av penger til framdrift og gjennomføring av fylkesveg 3240 i Holmestrand.

 

Noen kutt gjør mere vondt enn andre for Senterpartiet. Det å legge ned Restaurant- og matfaget på to av seks skoler i fylket er ikke lett. Men det er ikke nok elever til å fylle klassene. Da gjør vi noe med det, og vil i et verbalforslag sette i gang et rekrutteringsarbeid for å få flere til å søke på matfaglige linjer som landet vårt trenger.

 

Med klare mål om flere elever er det fornuftig å bygge et nytt moderne kjøkken på landet største videregående skole, så restaurant- og matfagtilbud så fort som mulig er tilbake i Sandefjord.

 


 

Så vil jeg løfte blikket og si: En gang imellom må det bygges en Opera!
 

I vårt fylke er dette formidlingssenteret Sølvåren som er planlagt ferdig til 200-årsjubileet for Ibsens fødsel i Skien i 2028.

Dette blir et bygg som vil fortolke Ibsens litteratur både i bygningen, terrenget og som et bibliotek og møteplass.

Sølvåren vil også formidle fylkets andre verdenskunstner, Munch, med sine bånd til Kragerø og Åsgårdsstrand.

 

Ibsens utbredelse tilsier at jubileet vil bli lagt merke til internasjonalt og målet for Sølvåren med Ibsenbiblioteket er 450 000 besøkende årlig.
 

Derfor settes det av 10 millioner i økonomiplanen til Sølvåren.

 

Dette blir en satsing på demokrati, reiseliv, næringsliv. Dette viser at kultur er verdiskaping, og at kulturkronene yngler.

 

 

Med fornuftig og god daglig drift av og ordninger for tannhelse, fylkesveier, kollektivtrafikk, folkehelse, utdanning, næring, idrett og kultur på oppgavelista, mener vi at vårt budsjett er et troverdig svar på de oppgavene vi er satt til å løse.

 

Innlegg gruppeleder Kathrine Kleveland i budsjettdebatten

 

Fylkesordfører

 

Det er et stort ansvar å være folkevalgt i fylkestinget. Det er en krevende øvelse å lage et budsjett i et år vi selv har vedtatt at det skal kuttes for å ta framtidsretta bærekraftige valg.

 

Da er det ikke overraskende at det har vært mye oppmerksomhet og sterkt engasjement før dette fylkestinget.

 

Årets viktigste debatt, budsjettdebatten, vil vise at vi har noe ulike løsninger for fylket vårt.

 

Allikevel, før jeg sier mere om budsjettet, er det to andre ord jeg vil trekke fram på vegne av Senterpartiets fylkestingsgruppe. Det er takknemlighet og stolthet.

 

 

I dag startet fylkestinget med at vi fikk se fylkesordføreren ta på seg fylkesordførerkjedet for første gang. Kunstnerne Gry Grindbakken og Arnt Darrud har satt sammen elementer fra fylket vårt, med akantus fra fylkesvåpenet, brynjestein fra øvre Telemark og perler fra vikingskipene i Vestfold i ulike materialer og teknikker

Det skal være høytid å bære, og fylkesordføreren kledde kjedet som jeg vet det ligger veldig, veldig mye arbeid bak.

Uten sammenligning forøvrig var det også en innholdsrik og god tale!

 

Gjennom et knapt år har vi bygget det nye fylket Vestfold og Telemark.
Fra saken om sammenslåing var avgjort har Senterpartiet bidratt så godt vi har kunnet for å få til gode løsninger for innbyggerne.

 

Det var mye som skulle på plass, og vi har hatt strafferunder når vi ikke lykkes første runde, som i valg- og reglementsnemda. Der opplever jeg som gruppeleder for øvrig et løsningsorientert samarbeid fra alle ti partier.

 

Det er bra, jeg tror på samarbeide for å lykkes!


 

Slik vi så det i åpningsforestillingen for hele fylket på Bølgen i Larvik, der danseglade barn i Fargespill representert inkluderingen og mangfoldet i kulturlivet, der elever fra våre videregående linjer sang spesialkomponert musikk, og der profesjonelle kunstnere deltok i samme forestillingen.

Klart kulturfylket vårt skulle ha en kulturell åpningsforestilling. Innbyggere fra hver av de 23 kommunene var trukket ut for å være med.

 

Trafikksikkerhet er samarbeid. På et møte sist uke formidlet en våre ansatte stolt at vi straks blir landet første trafikksikre fylkeskommune. Forebygging er alltid best!

Jeg får alltid et smil og hei i resepsjonen eller kantinene våre. Det er godt, og vi må ikke glemme at det er de fysiske treffene som har vært normalen, og som vi skal tilbake til, og at året 2020 faktisk startet ganske normalt.

 


 

Det har vært en krevende situasjon også for fylkeskommunen med koronaen, forøvrig kåret til årets nyord av Språkrådet

Skal jeg trekke fram tre grupper av våre ansatte blir det renholderne, lærerne og IT-folka. Når John Riis og de andre tålmodig IT-ansatte forklarer hvordan jeg skal få til tofaktorautentisering er jeg personlig bare takknemlig.

 

Vi har over 4000 dyktige ansatte, som har hatt et spesielt år i en ny organisasjon, der mye ble annerledes enn forventet.

 

 

 

Budsjettet er krevende, men før vi skal diskutere ulike løsninger vil jeg si to ting.

 

  1. Dagens regjering har laget en skattemodell som gir oss som fylkeskommune 100 millioner mindre å lage budsjett av.

 

  1. Senterpartiet iakttar også ut ifra budsjettforslaget fra fylkesutvalget at også opposisjonen ser seg nødt til å låne (ble korrigert til omdisponere) mere enn fylkesrådmannen har lagt opp til for å få til sine løsninger, selv om deres egne på Stortinget mener det kan kuttes.

 


 

Så til vårt eget budsjettforslag:


Den økonomiske situasjonen er rett og slett sterkt svekket de siste årene, og det gjør at vi er innstilt på å stemme for tøffe valg, og vi vet det vil bli fokus på følgende:
 

Posisjonen legger i årets budsjettforslag ned en videregående skole.
 

Vi legger også ned linjer på noen av våre skoler, selv om vi opprettholder flere som var foreslått lagt ned.

 

Vi kutter betydelige beløp i vår administrasjon, og:

 

Vi er innstilt på å låne penger for å opprettholde et minimum av nivå på våre fylkeskommunale veier.
Ingen blir overrasket over at det blør i et Senterpartihjerte når fylkevegene er i dårlig forfatning.

De er stedvis i så dårlig forfatning at vi er blant fylkene med dårligst vegstandard.


Det settes også i budsjettet av penger til framdrift og gjennomføring av fylkesveg 3240 i Holmestrand.

 

Noen kutt gjør mere vondt enn andre for Senterpartiet. Det å legge ned Restaurant- og matfaget på to av seks skoler i fylket er ikke lett. Men det er ikke nok elever til å fylle klassene. Da gjør vi noe med det, og vil i et verbalforslag sette i gang et rekrutteringsarbeid for å få flere til å søke på matfaglige linjer som landet vårt trenger.

 

Med klare mål om flere elever er det fornuftig å bygge et nytt moderne kjøkken på landet største videregående skole, så restaurant- og matfagtilbud så fort som mulig er tilbake i Sandefjord.

 


 

Så vil jeg løfte blikket og si: En gang imellom må det bygges en Opera!
 

I vårt fylke er dette formidlingssenteret Sølvåren som er planlagt ferdig til 200-årsjubileet for Ibsens fødsel i Skien i 2028.

Dette blir et bygg som vil fortolke Ibsens litteratur både i bygningen, terrenget og som et bibliotek og møteplass.

Sølvåren vil også formidle fylkets andre verdenskunstner, Munch, med sine bånd til Kragerø og Åsgårdsstrand.

 

Ibsens utbredelse tilsier at jubileet vil bli lagt merke til internasjonalt og målet for Sølvåren med Ibsenbiblioteket er 450 000 besøkende årlig.
 

Derfor settes det av 10 millioner i økonomiplanen til Sølvåren.

 

Dette blir en satsing på demokrati, reiseliv, næringsliv. Dette viser at kultur er verdiskaping, og at kulturkronene yngler.

 

 

Med fornuftig og god daglig drift av og ordninger for tannhelse, fylkesveier, kollektivtrafikk, folkehelse, utdanning, næring, idrett og kultur på oppgavelista, mener vi at vårt budsjett er et troverdig svar på de oppgavene vi er satt til å løse.

 

Innlegg i budsjettdebatten Jan Thorsen, medlem av hovedutvalg samferdsel

Sak 161/20 Budsjett og økonomiplan 2021 – 2024. Innlegg.

Fylkesordfører!

Jeg vil starte med å takke fylkesordføreren for svært en god tale, og jeg slutter meg til takken til de ansatte. Så fortjent!

Vi runder ett år som Vestfold og Telemark fylkeskommune. Selv om blikket i hovedsak bør være rettet fremover, så er vi likevel ved et punkt hvor det er naturlig å se seg over skuldra. Jeg var førstereis som fylkespolitiker ved konstitueringen i fjor høst, og jeg var spent på hva dette politiske vervet ville by på, og hva jeg selv ville kunne bidra med.

Hva jeg selv har bidratt med får være opp til andre å bedømme, men det har ikke skortet på innhold i vervet som fylkestingsmedlem. Så langt har dette vært så interessant at det har skapt god arbeidslyst. Helt ærlig, jeg ser fram til fortsettelsen.

Under konstituerende møte i fjor høst hadde representanten Frode Hestnes et innlegg hvor han understreket viktigheten av at vi omgår hverandre med respekt, også når vi er uenige i sak. Min oppfatning er at fylkestingets medlemmer har tatt disse kloke ordene til seg. Det har skapt en atmosfære preget av åpenhet og trygghet for oss alle.

I forlengelsen av dette vil jeg og gi uttrykk for at jeg mange ganger har latt meg imponere av dere som kollegaer i fylkestinget, helt på tvers av partigrenser. Av det ekte engasjementet, av gode gjennomarbeidede innlegg og av det genuine ønske, og den sterke viljen til å gjøre Vestfold og Telemark til et bedre sted å være.

Hovedsak i desembertinget er saken vi behandler nå. Det bør være egnet til tverrpolitisk ettertanke i Vestfold og Telemark fylkesting at regjering og stortingsflertall gir fylkeskommunene så stramme inntektsrammer som de gjør. Inntektsrammer som gjør det svært vanskelig å gjennomføre f. eks en betydelig satsing for oppgradering av fylkesvegnettet.

Jeg tror det er sterkt og samlet ønske i hele fylkestinget om at det skal bo folk i hele det vidstrakte fylket, et ønske om å bruke hele Vestfold og Telemark, enten det er Tuddal eller Tønsberg. En svært viktig faktor for å klare det, er et fylkesvegnett som har en brukbar standard. Jeg tar ikke i når jeg påstår at det er et stykke «veg» før vi kan si at vi har fylkesveger i Vestfold og Telemark som har en gjennomgående brukbar standard.

Senterpartiet og resten av posisjonen foreslår å styrke investeringer på fylkesveg med 87 mill. Av disse skal 60 mill. brukes på tre vegstrekninger med svært dårlig standard. Den ene av disse er fylkesvei 3430 fra Sauland og gjennom Tuddal. Først og fremst er veien viktig for de som bor i Tuddal. Det er den veien som fører til bygda, det finnes ikke noe annet alternativ. Men veien er og svært viktig som turistvei til blant annet hyttefelt, og om sommeren som veg mot Gaustaområdet og Tinn.

Dette er langt øst i fylket, langt vest i fylket gjør vi det samme, på FV 355 gjennom Fyresdal. Også en veg med et stort forfall og et betydelig behov for opprusting.

For å få gjort noe som virkelig monner på vegområdet, så er det nødvendig med betydelig større økonomiske rammer til samferdsel. De kan først og fremst skapes ved større overføringer fra statlig hold. Jeg klarer ikke å se andre realistiske alternativ. En omprioritering innenfor eksisterende økonomiske rammer, i en grad som utgjør en forskjell for fylkesvegnettet, vil føre til at mye annen virksomhet i fylkeskommunen legges øde. 

Senterpartiet mener det er behov for et forpliktende fylkesvegløft, der staten bidrar med ekstra midler til å redusere forfallet på fylkesveinettet.

 

 

 

 

Fylkestingsmedlem Jill Eirin Undem, medlem av hovedutvalg kompetanse:

178/20 Skoletilbudet 2021-2022

Ansvarlighet handler noen ganger om å gjøre ting som gjør litt vondt. Når Vestfold og Telemark har alt for mange skoleplasser i forhold til elever, og økonomien ikke tillater videreføring, er det uansvarlig å ikke gjøre noe. Jeg er stolt av å være en del av en posisjon som tar ansvar og evner å tenke fremover.

«Styrk eller legg ned!», sa lærerne og miljøet rundt avdeling Seljord. Det er ikke nok elevgrunnlag til å fortsette som før. Å tilføre ny linje på Seljord vil ta elever fra andre omkringliggende skoler og gjøre de andre skolene mer sårbare. Derfor tar posisjonen ansvar og legger ned avdeling Seljord. Det gir nye muligheter. Vi tenker nytt og tar med oss de erfaringene vi har gjort i år rundt digitalisering. Samtidig styrkes fylkeskommunens tilstedeværelse i Seljord og det skal utredes ulike alternativer som styrker det samlede utdanningstilbudet i Vest-Telemark.

Musikk, dans og teater. Hva hadde Vestfold og Telemark vært uten kultur? Kultur handler om lidenskap, identitet og fellesskap. Derfor skaper dette også enormt med engasjement. Jeg er glad for at vi nå sikrer musikk, dans og drama ved Sandefjord og Thor Heyerdahl. Med det sikrer vi kulturarbeidsplasser i fylket, fremtidens kulturopplevelser i Vestfold og Telemark og skoleplasser for de som har en lidenskap for musikk, dans og drama. -Og om alle som går ut av Vg3 ikke kommer til å jobbe som profesjonelle utøvere av musikk, dans eller drama, er det også helt greit. For mange av elevene på musikk, dans og drama var det nettopp deres lidenskap som gav dem tryggheten og den gode mestringsfølelsen til å klare seg gjennom videregående skole og bli beredt til veien videre.

Kjøttfag og næringsmiddelindustri gjøres søkbart på Greveskogen. Det er i tråd med ønsker og behov fra bransjen. Tønsberg har mange arbeidsplasser innen næringsmiddelindustrien og kan blant annet skilte med landets største pølsefabrikk.

Jeg synes det var stas å høre i debatten i går at flere er opptatt av programmet til Senterpartiet. Jeg er blant de som tross alt har brukt en del tid på å skrive det. Jeg siterer gjerne mer fra vårt program:

«Senterpartiet vil ha en desentralisert skolestruktur med et mangfold av studietilbud tilpasset samfunnets og næringslivets behov. De videregående skolene skal være regionale utviklingsaktører og samarbeide tett med lokalt nærings- og samfunnsliv. Senterpartiet vil gi elever mulighet til å følge undervisning ved andre skoler enn de selv går på via nettbaserte løsninger. Dette vil gi et enda mer likeverdig tilbud og skape et mer mangfoldig studietilbud for den enkelte elev.»

Dette leverer Senterpartiet på for 2021. Men vi er ikke ferdige. Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår. Senterpartiet vil hele tida jobbe for et best mulig skoletilbud i hele fylket i tett samarbeid med nærings- og samfunnsliv innenfor de økonomiske rammene vi har tilgjengelig. Vi skal på sikt utvide tilbudsvifta i Øvre Telemark, vi skal sammen med bransjen rekruttere flere elever til restaurant- og matfag og vi skal sammen med næringslivet og kommunene utdanne den kompetansen fylket trenger. Fordi SP vil ha gode tjenester nær folk.