Meny

Statlige arbeidsplasser

Telemark Senterparti

Det er Sp sin politikk at det skal bo folk i hele landet. 
Digitalisering gir oss muligheter som igjen kan gi oss bedre tjenester, skriver Knut Jarle Sørdalen, fylkes- og kommunepolitiker for Senterpartiet.

Mange av de minste kommuner i Norge har mistet en rekke statsansatte de siste årene. Flere kommuner i Telemark har lidd den samme skjebnen. På 10 år har Kragerø mistet 109 statsansatte, Tinn har mistet 111 og Notodden 39 ifølge KommuneProfilen. Oslo har på den samme tiden økt med 12 151 ansatte.
'
Det er trist at så mange statsansatte har blitt fjernet fra distriktskommuner. Mange av disse ansatte er ressurspersoner som bidrar med ulike måter i lokalsamfunn.

Det hjelper lite når Oslo nå flytter ut mange arbeidsplasser i vegvesenet. Arbeidsplassene som forsvinner fra Oslo havner i store byer som bl.a Tromsø, Trondheim, Bergen og Drammen.

En av hovedårsakene til at disse stillingene forsvinner ut av de små kommunene er et stadig økende krav til effektivisering, digitalisering og mindre byråkrati i offentlig virksomhet. I grunn er dette gode krav men digitalisering gir i større grad muligheter til å jobbe hvor som helst i Norge. Det er nettopp digitalisering som gjør at disse jobbene kan forbli i distriktene.

Vi har fått lengre avstand til mange offentlige tjenester. Senterpartiet har tro på at bygd og by kan samarbeide godt på mange områder men for å ha levende bygder må det være arbeidsplasser i nærheten.

Arbeidsplasser som forsvinner fra distriktene er en av faktorene til at vi ser nedgang i innbyggertallene. Alle må ha noe å leve av og de fleste i en husstand er avhengig av 2 inntekter.

Det er Sp sin politikk at det skal bo folk i hele landet. Digitalisering gir oss muligheter som igjen kan gi oss bedre tjenester.

Knut Jarle Sørdalen
Fylkes/kommunepolitiker for Senterpartiet

Innlegget har stått på trykk i Varden