Meny

Våre fremste kandidatar og hovudsaker

 Våre hovudsaker er:


1. Skape fleire arbeidsplassar, og utvikle heile kommunen

2. Skulane i kommunen skal framleis ligge godt over landsgjennomsnittet på nasjonale målingar, både på fag, trivsel og læringsmiljø

3. Auke satsinga på heimesjukepleia og bruk av velferdsteknologi, og foreta full opprusting av kjøkkenet på Helsesenteret

4. Garanterer at kommunal eigedomsskatt på hus og hytter ikkje skal innførast i denne valperioden

Fullstendig program finn du under valgprogram