Meny

Ja til Troms – nei til sammenslåing

Regjeringens regionreform har vært et planløst kaos helt siden unnfangelsen. Selv om deler av ledelsen i KrF tidligere i september gikk ut og sa at KrF vil sørge for et flertall for tvangssammenslåingene, er ikke kampen om Troms og Finnmark avgjort. Når Stortinget samles i oktober kommer Senterpartiet til å foreslå at Troms og Finnmark fortsetter som selvstendige fylker.

- av Trygve Slagsvold Vedum, leder Senterpartiet

De siste årene har jeg reist mye i Troms. Her har jeg opplevd storslått natur, vært på folkemøter i levende bygder og blitt kjent med folk som står på for lokalmiljøet sitt. Jeg har møtt folk som forvalter kulturlandskapet videre. Jeg har møtt folk som lever av havet. Folk som sørger for at turister reiser hjem igjen fra dette flotte fylket med store naturopplevelser. Jeg har møtt hjelpepleiere som tar vare på de eldre i bygda, og lærere som sørger for at den yngre garde har en god skole å gå til. Dette er et bilde på et Norge vi er så glade i. Et Norge der arbeidsplasser, tjenester og ressurser er spredd over hele landet. Slik vil jeg at det skal fortsette å være. Derfor mener jeg det er galskap å slå sammen Troms og Finnmark. Ulikhetene mellom innbyggertall i Troms og Finnmark, spredt bosetting, og enorme avstander, er tungtveiende grunner til at sammenslåingen møter så stor motstand. Troms skal sikres videre utvikling. Men morgendagens løsninger må være forankret lokalt, ikke fra et regjeringskontor i Oslo.

Senterpartiet kjemper for en annen politikk enn den som føres av regjeringspartiene, og som halvhjertet støttes av KrF. Vi ønsker ikke å tvinge fylker til å slå seg sammen. Denne høsten står vi derfor overfor et avgjørende slag for hvordan Norge skal se ut i framtida. Knut Arild Hareide har i media klokelig gitt uttrykk for at han ser utfordringer med de nye regionene. I tillegg har han sagt at det vedtaket som Stortinget gjorde våren 2017, ikke vil stå seg over tid. KrF har tradisjonelt vært et parti som har lyttet til det lokale, og troen på sentral overstyring har vært fjern fra den sentrumstradisjon KrF har stått i når de har vært på sitt beste.

Aldri før har Norge opplevd så mange og så sterke sentraliseringsreformer som vi har gjort de siste årene. I Troms har kommuner blitt slått sammen med tvang. Flere velfungerende lensmannskontor er ribbet til beinet eller nedlagt. Skulle tvangssammenslåingen bli et faktum vil offentlige tjenester vi alle trenger bli ytterligere sentralisert. Senterpartiet har gjennom hele prosessen vært svært kritisk til regionreformen. I månedene som kommer står vi overfor et veivalg. Et veivalg som kommer til å få stor betydning for hvordan Norge skal se ut i framtida. Jeg og resten av Senterpartiet kommer til å gjøre det vi kan for å stoppe regionreformen, tvangen og sentraliseringen.