Meny

Raser mot nedlegging av helikopter på Bardufoss.

Da statsbudsjettet i dag ble lagt frem ble det klart at Regjeringen ønsker å flytte helikopter fra Bardufoss til Rygge. Regjeringen legger med sitt forslag opp til at 15 helikopter stasjoneres på Rygge, dvs at Bardufoss mister 6 av sine 9 helikopter.

-   Dette var akkurat det vi fryktet da Regjeringen inngikk et forlik med Arbeiderpartiet, KrF og Venstre i fjor høst. Senterpartiet kunne ikke støtte forliket blant annet fordi vi nettopp påpekte at man ikke sa noe om hvor mange helikopter som skulle være stasjonert på Bardufoss.

Borch sier Senterpartiet vil fortsette kampen for Bardufoss, og håper i denne omgang å få med seg et flertall på et tydelig vedtak som sikrer helikopterkapasiteten på Bardufoss. Hun håper å få Ap og KrF med på laget denne gangen som gir mer forutsigbarhet for helikoptermiljøet på Bardufoss.

- Senterpartiet har kjempet kampen for Bardufoss i mange år. Og vi kommer til å kjempe videre. Vi er opptatt av at vi fortsatt skal ha ni helikopter på Bardufoss og en fullverdig kapasitet. Vi må finne en løsning som gjør at Bardufoss står seg over lengre tid, sier Borch og sier videre at det er derfor man er så bastante på at man fortsatt skal ha minst ni helikoptre på Bardufoss

 Borch mener at regjeringens løsning på 3 helikopter med mulighet  for sivil innleie er et slag mot forsvaret i Nord-Norge og den kompetansen som er bygget opp på Bardufoss.

- Å ta fra Hæren Bell-helikoptrene er en svekkelse av det norske forsvaret generelt, og forsvaret av Nord-Norge spesielt. Bell-helikopter er kort og godt en avgjørende kapasitet. Norges langstrakte land og vår geografi med fjell, fjorder og daler gjør det svært vanskelig for Hæren å operere uten denne kapasiteten.