Meny

Regjeringen må selv ta ansvar for sammenslåingen av Troms og Finnmark

Troms Senterparti 21.06.18 v/fylkesleder Svein Leiros, gruppeleder Irene Lange Nordahl og fylkesråd Ivar B Prestbakmo: Regionreformen og uttalelsene fra Mæland i dag

Troms Sp har gjennom hele prosessen gjort det klart at vi er i mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, slik Stortingsflertallet har vedtatt. Samtidig har vi forholdt oss til Stortingets vedtak i denne prosessen.

Når Finnmark i dag har sagt nei til å utnevne representanter til fellesnemda som skal forberede sammenslåingen av fylkene som skal tre i kraft 1.1.2020, så må regjeringen og Mæland selv ta ansvar for denne situasjonen. Vi anser at det ikke er etablert ei fellesnemd ihht inndelingsloven så lenge Finnmark ikke har oppnevnt representanter. Det innebærer at det er uaktuelt for oss å stille i ei fellesnemd som ikke lovlig opprettet.

Det vil være helt galt av en statsråd å pålegge én fylkeskommune slik styring over en annen fylkeskommune i sak om sammenslåing, slik Mæland og regjeringen nå gjør. Dette vil forverre situasjonen og sette Troms i en svært vanskelig posisjon, og folk i begge fylkene blir satt opp mot hverandre. Å gi alt ansvar for den videre prosessen til den ene part er ikke å ta hverken saken- eller befolkningen på alvor. Det opplever vi som ansvarsfraskrivelse fra regjeringen.

En slik splid vil ramme samarbeidet og utviklingen regionalt i nord, uavhengig av sammenslåing eller ikke. Det vil ikke være noen god grunnmur å bygge en sammenslåing av fylkene på.

Dersom sammenslåingen skal gjennomføres 1.1.2020 så må regjeringen foreta de nødvendige forberedelser av dette, og ikke pålegge Troms å gjennomføre denne sammenslåingen. Det haster med å få på plass arbeidsavtaler og videreføring av kollektivavtaler, og de andre avtalene som fylkeskommunene har.  Dette berører svært mange mennesker, både direkte og indirekte. Det er snakk om 3300 ansatte, og med alle de tjenestene fylkeskommunene kjøper f.eks fra kollektivselskapene, blir det fort mer enn 5000 personer som skal ha lønnen sin utbetalt i januar 2020. Dette ansvaret må regjeringen selv ta i den situasjonen som nå er oppstått.

Det er også Stortinget som kan som rette opp i hele denne situasjon, gjennom om å oppheve vedtaket om tvangssammenslåing av Troms og Finnmark.