Meny

Senterpartiet krever tiltak for å sikre at varer og folk kommer fram i Nord-Norge

Senterpartiet er bekymret for de mange meldingene som kommer om at folk og viktige varer ikke kommer frem i Nord-Norge. I dag fremmer Senterpartiet forslag i Stortinget der de ber regjeringen sørge for at nødvendig person- og varetransport i Nord – Norge sikres. Nå må regjeringen ta ansvar for at varer og folk kommer fram i Nord-Norge. 

Det er viktig og riktig å legge til rette for at det skal bo folk i hele landet. Nå må Høyre og regjeringen ta ansvar for at person- og varetransporten fungerer, slik at folk og viktige varer kommer fram i Nord-Norge, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant fra Nordland og transportpolitisk talskvinne i Sp.

Transport av varer er sterkt redusert i Nord-Norge etter at Bring sitt rutenett som gikk fem dager i uka er lagt ned, og erstattet av en rute som går én dag i uka.

Manglende muligheter for matvaretransport gjør det vanskelig for produsentene å få og sende varer, og det er vanskelig å holde oppe kvaliteten. Fersk fisk krever rask og tilpasset leveranse, og fiskebruk i nord melder at det nå er vanskelig å få fisk distribuert, sier Sandra Borch, stortingsrepresentant fra Troms. 

Hurtigrutens reduksjon i rutetilbudet langs hele kysten gjør at både person- og varetransporten langs kysten er sterkt redusert i mange kystsamfunn.

Regjeringen har vært alt for passive med tiltak som kan redde Hurtigruten. Hurtigruta er ikke bare en viktig del av reiselivsnæringa i Norge, de har også mye nyttetrafikk som binder kysten sammen. Vi har ikke tid til mer nøling fra Høyre og regjeringen. Hurtigruta må reddes nå, sier stortingsrepresentant fra Finnmark, Geir Iversen.