Meny

Senterpartiet fremmer forslag i revidert nasjonalbudsjett (RNB) om å styrke helikopterberedskapen i Nord-Norge med 21,5 millioner kroner, etter at regjeringen har varslet kutt av midler til helikopterberedskap i nord i sitt RNB.  Et av forslagene til Sp går på å videreføre tilstedeværelsen av et militært flerbrukshelikopter stasjonert på Kirkenes.  Stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Sandra Borch, mener det er avgjørende for den totale beredskapen i Finnmark.

  • Vi har ei regjering som har rasert den statlige beredskapen og helikopterkapasiteten i Nord-Norge. De startet med å flytte 6 av 9 Bell-helikopter fra Bardufoss til Rygge. Så halverte de helikopterberedskapen for politiet ved å gå fra to Bell-helikoptre på Bardufoss til ett sivilt i Tromsø. Nå skal regjeringen ha inn et sivilt ambulansehelikopter på Krikenes så er det tydelig at de prøver å tåkelegge viktigheten av de tre Bell-helikoptrene som er igjen i Nord-Norge, sier Borch

Borch mener helikoptrene er viktige både for Forsvaret og Hæren, men at de også har en avgjørende betydning for beredskapen til folk i Nord-Norge.

  • Det er viktig at helikoptrene videreføres for den militære kapasiteten. Ved å fjerne maskinene blir Norge det eneste landet i verden med en morderne hær uten helikopter. Det er ingen tvil om at vi får et svekker Forsvar i nord. Forsvarets helikoptre bidrar også med støtte til samfunnssikkerheten, politiet og ambulansetjenesten i Finnmark og i grenseområdene mot Russland. Forsvarets Bell-helikoptre kan bistå ved for eksempel skogbrann, transport av politifolk og evakuering.

Senterpartiet er skeptisk til at Regjeringen har besluttet å etablere et sivilt helikopter i Kirkenes denne sommeren. Det fører til at Norsk Luftambulanse må ta i bruk sin reservekapasitet som vil gå ut over helikopterberedskapen i andre deler av landet.

  • Det er tydeligvis oppskriften til dagens regjering på det meste, og privatisere det de klarer av beredskapstjenester i dette landet. Jeg syns det er merkelig at man tar fra reservekapasiteten andre steder i landet når vi allerede har et fullt operativt helikopter i Finnmark som Forsvaret bistår med.

Borch er bekymret for situasjonen i Finnmark om forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes flyttes tilbake til Troms.

  • Jeg syns vi skal høre på Forsvaret i nord, Finnmark Legeforening og politiet som ønsker å videreføre avtalen med Forsvaret. Det er viktig også særlig i den situasjonen vi er i nå med koronapandemien. Det å skulle innfase et nytt sivilt helikopter med så mye usikkerhet rundt er ikke lurt akkurat nå, Sier Borch.

Hun viser også til at Forsvarets helikopter er viktig med tanke på forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge.

  • Funksjonen på Bardufoss er å trene til sanitetsarbeid i en krigssituasjon. De er til en hver tid fullrigget med høyteknologisk medisinsk utstyr, samt høyt kvalifisert medisinsk- og flyoperativt personell. Det å jobbe i virkelige situasjoner er viktig læring og unik erfaring for Forsvaret, avslutter Borch