Meny

Åtte av fjorten ønsker en ny periode i fylkestinget

Nominasjonskomiteen til Trøndelag Senterparti har startet arbeidet med ny liste til fylkestingsvalget 2019. Målet er å sette sammen ei liste som representerer Trøndelag på en god måte, med ambisjon om å være ledende i å styre og utvikle Trøndelag de neste fire årene.

Lederen i komiteen Bjørn Arild Gram har nå snakket med alle de sittende fylkestingsrepresentantene for Senterpartiet i Trøndelag og fått en oversikt over hvem som stiller seg til disposisjon for en ny periode i fylkestinget.

De som stiller seg til disposisjon for en ny periode er: Tomas Iver Hallem (Verdal), Gunn Iversen Stokke (Skaun), Rasmus Skålholt (Orkdal), Randi Dille (Namsos), Stian Aakre (Nærøy), Ida Stuberg (Inderøy), Steinar Aspli (Nærøy) og Hege Nordheim-Viken (Høylandet)

De som ikke ønsker renominasjon er: Bjørn Arild Gram (Steinkjer), Liv Darell (Indre Fosen), Rune Krogh (Røros), Britt Tønne Haugan (Levanger), Gunnar Alstad (Stjørdal) og Anita Ravlo Sand (Levanger).

Nominasjonskomiteen sender nå brev til alle lokallaga der de ber om å få innspill på inntil 10 navn i uprioritert rekkefølge, hvorav maks fire fra egen kommune som de ønsker skal være med på fylkestingslista for 2019. Disse forslagene skal sendes komiteen innen 20. juni. Forslagene vil bli offentliggjort.

11. september legges det opp til medlemsmøter i alle lokallaga i Trøndelag Senterparti der lokallaga skal sette opp sine forslag til fylkestingsliste. Resultatene fra andre runde i nominasjonen vil bli offentliggjort 12. september.

Nominasjonskomiteen vil på bakgrunn av de innkomne forsalgene starte sitt arbeid med å sette opp sitt forslag til fylkestingsliste. Nominasjonskomiteen har et mål om å ha sitt forslag klart 20. oktober.

Nominasjonsmøtet avholdes lørdag 24. november.


For ytterligere informasjon, kontakt leder i nominasjonskomiteen Bjørn Arild Gram, telefon 913 67 916.