Meny

Gjestene skal være trygge og oppleve god service i ferien!

9 av 10 nordmenn har svart i en spørreundersøkelse at de kommer til å bruke hytta si i sommerferien i år. Det betyr at svært mange vil tilbringe feriedagene i distrikts-Norge, som igjen betyr i en kommune uten åpent lensmannskontor og med store avstander til nærmeste patrulje. Selvfølgelig kan du ringe politiets nødnummer men hvor lang tid går det før politiet dukker opp, og hva gjør du hvis du har behov for å hente det dyre fotoapparatet du glemte igjen og hittegodskontoret er lagt ned? 

Etter en helt spesiell etterjulsvinter og vår har mange av oss begynt å planlegge sommerferien. En annerledes sommer vil det helt klart bli på mange vis. Reiselivsnæringa er kanskje en av de næringene som ble hardest rammet da Norge stengte, og mange små og mellomstore bedrifter gjør seg nå klare til å ta imot besøk av ferieklare nordmenn. I år vil det bli tidenes sommerferie i Norge sier mange. 

Men hva er det som venter feriegjestene når vi nå skal farte rundt omkring i landet vårt? Flere nordmenn på bilferie betyr flere biler på veien og dermed økt risiko for bilulykker og enkelthendelser som krever økt beredskap. Skulle uhellet være ute er det uansett viktig at du får hjelp når du trenger det. Og det er jo ikke sikkert at du gjør. For hvor langt unna er hjelpen?

Den generelle tonen i nærpolitireformen var at de tjenestestedene som ble beholdt skulle få lengre åpningstider og bedre bemanning. Dette har absolutt ikke skjedd. Oversikten på politiets hjemmesider viser at det i april 2020 var 220 lensmannskontor, og at 120 av disse holder åpent hver dag. Tallene tilsvarer at 75 prosent av kontorer i 2013 holdt åpent hver ukedag, mens 55 prosent gjør det i 2020. Erna Solberg har vært klar i sitt budskap om politireformen; da reformarbeidet startet opp var det alt for få åpne lensmannskontor. Det var flere åpne kontor i 2013 enn det er totale kontor nå. 

En kartlegging av åpningstider viser følgende: Røros lensmannskontor har kun åpent mandag, torsdag og fredag, Midtre Gauldal har kun åpent 9-14 mandag, onsdag og torsdag og Oppdal-kontoret er stengt på onsdager. Med nedleggelsen av Rennebu, Holtålen og Melhus lensmannskontor i reformen betyr det at det på enkelte dager blir veldig lange avstander for folk til et åpent lensmannskontor. Disse kommunene i denne delen av Trøndelag er det største hytteområdet i fylket og et forsiktig anslag tilsier at det er ca 10.000 fritidsboliger i denne regionen. Lang avstand mellom patruljene og få patruljer svekker beredskapen og reduserer servicegraden ned til null når det gjelder hittegods i distrikter/tynt befolkede områder som trolig vil oppleve en kraftig økning i tilreisende. 

Dette viser enda en gang av politireformen er en mislykket reform. Det er behov for politi der folk bor, besøker og ferierer. Det er behov for åpne kontorer med tilgjengelige ressurser som gjør at fastboende, hytteeiere og feriegjester føler seg trygge og ivaretatt der de er uten å måtte vente i timevis eller kjøre i milevis for å hente avglemte eiendeler. Det er behov for å skrote enda en mislykket reform slik at tjenestene kan leveres nær folk. 

 

Heidi Greni 

Guri Heggem

Senterpartiet