Meny

Håndtering av snømasser

Gunn Iversen Stokke stilte i fylkestinget denne uka spørsmål til fylkesvaraordføreren om håndtering av snømasser i Trondheim.

Bakrunnen for dette er at fylkeskommunen bruker store summer på brøyting og håndtering av snømasser. Tidligere betalte man for brøyting og tipping i sjøen, nå kjøres snøen til deponi i Bratsberg.

Utfordringene med å redusere menneskeskapte klimagassutslipp og å tilpasse samfunnet til klimaendringer er ikke blitt mindre de siste årene sier Stokke.

Målet må være at Trøndelag skal spille en ledende rolle i utvikling av klimavennlig teknologi og bruken av disse. Ikke bare legger transporten av ferdigbrøytet snø beslag på mye transport-materiell, men all denne kjøringen er også ei utfordring for klimaet.

I Oslo har entreprenørselskapet NCC valgt en spennende måte å få bort snøen. En snøsmeltemaskin, en diger lekter hvor snøen tippes og smeltes ved hjelp av varmen fra fjordvannet. Møkka og forurensingen blir igjen på lekteren, mens rent vann renner ut i fjorden.

Stokke stilte derfor spørsmål til fylkesordføreren om det er mulig å gjøre et slikt forsøk også her Trondheim. Fylkesordfører Tore O Sandvik svarte opp på spørsmålet, med at det å kunne legge til rette for å rense snøen lokal, spare kjøring og utslipp og i tilegg få en god renseeffekt, er en samfunnsmessig interessant. Fylkesrådmannen skal nå lage et forslag til et forprosjekt på dette, som senere blir lagt frem for Hovedutvalg for veg.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med Gunn Iversen Stokke på tlf: 415 01 606