Meny

Hallem og Stokke foreslått av flest lokallag

Nominasjonskomiteen har fått inn forslag fra 40 lokallag samt Trøndelag Senterungdom. Tomas Iver Hallem og Gunn Iversen Stokke er de som er foreslått av flest lokallag, hhv. 32 og 27 lokallag har foreslått dem.

1. runde i nominasjonen til fylkestingslista 2019 for Senterpartiet er nå avsluttet. Lokallaga ble bedt om å sende inn forslag på inntil 10 navn i alfabetisk rekkefølge, derav maksimum 4 navn fra egen kommune som de mener kan være med på fylkestingslista.

Nederst ligger listen over alle innkomne navneforslag rangert etter antall ganger hver enkelt kandidat er foreslått. Totalt har det kommet inn forslag på 140 personer. Det gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med oppsett av liste.

Nominasjonskomiteen sender lista med innkomne navn tilbake til kommunelaga og ber dem om å sette opp sitt forslag til de 20 første plassene på fylkestingslista. Dette skal gjøres på et medlemsmøte i hvert enkelt kommunelag. Alle kommunelaga oppfordres til å avholde dette møtet tirsdag 11. september 2018.

Nominasjonskomiteen vil så, på bakgrunn av de innkomne forslaga fra kommunelaga, starte sitt arbeid med forslag til fylkestingsliste. Komiteen har som mål å ha sitt forslag klart innen utgangen av oktober. Nominasjonsmøtet avholdes lørdag 24. november.

Innkomne forslag 1. runde - foreslåtte navn fra lokallagene