Meny

Landbruket er vårt viktigste beredskapssystem!

Regjeringas reform- og sentraliseringsbonanza er ikke over, den er bare satt litt på vent. Det kommer en ny runde med sammenslåing og sentralisering. Nå må vi snart begynne å se hvor viktig det er for hele samfunnsstrukturen vår at det bor folk overalt. Landbruket har derfor en viktig rolle i vårt beredskapssystem. 

Landbruket er viktig for akuttberedskap 

Hva skjedde egentlig i Lærdal da den freda trehusbebyggelsen ble flammenes rov i 2014? Bønder med møkkvogner og annet utstyr var raskt tilstede og starta slukkingsarbeidet. Det samme gjentok seg i 2019 da en hyttebrann på Sørlandet kunne ha fått alvorlige konsekvenser hadde det ikke vært for møkkvognene som stod klare til å pumpe vann i stedet for gjødsel. For hver bonde som legger ned dyreholdet sitt forsvinner det minst en møkkvogn. En bonde med en 8.000 liters møkkvogn kan aldri erstattes av 800 mennesker med hver sin 10-liters bøtte. 

Landbruket er viktig for matberedskap og folkehelse

Matproduksjon er viktig for et lands befolkning. Høyre sier at vi har vi så det holder med oppdrettslaks hvis vi skulle bli sultne. Godt poeng men hva gjør vi med de handelsavtalene som er inngått i det øyeblikket situasjonen tilspisser seg? Handelsavtaler forplikter. Det norske landbruket har i årevis ligget på verdenstoppen når det gjelder matproduksjon uten bruk av antibiotika og svært god dyrehelse. Vi kan spise norsk kjøtt, melk og egg i trygg forvissning om at maten er fri for antibiotika og kjemikalier. I tillegg er maten tilgjengelig her, innenfor våre egne grenser, og vi trenger ikke en avtale med et annet land for å få lov til å spise den. 

Landbruket er viktig for klima

Dersom vi slutter å bruke utmarka til bærekraftig matproduksjon glemmer vi også hvordan den kan brukes. Hvis sauene og storfeet ikke går der og beiter lengre, vil det forsvinne et sted mellom 300-500 arter der størsteparten av disse står på lista over truede arter. Hvis vi ikke tar vare på denne kunnskapen står vi på bar bakke bokstavelig talt dersom en krise skulle oppstå. Det betyr også at vi må ha kunnskap om hvordan vi bevarer den slik at vi kan bruke den hvis vi har behov. Derfor er det også viktig med en langsiktig og gjennomtenkt strategi for hvordan vi skal bruke arealene som vi disponerer. Ikke bare nå men også fram i tid, både 20 og 50 år fram i tid. Tap av areal er vår tids største trussel, for reindrifta og beitenæringa, og for vårt behov for rekreasjon og friluftsliv.

Landbruk er viktig for hele samfunnet

En kanaliseringspolitikk som tar vare på en variert bruksstruktur der små, mellomstore og store gårdsbruk får muligheten til å utnytte de ressursene som naturlig tilhører eiendommen sørger for spredt bosetting med aktive og levende bygdesamfunn. Det er her, ute i distriktet, at beredskapssystemet vårt vedlikeholdes samtidig som at verdiene skapes. Landbruket holder liv i servicenæringer og tilrettelegger for viktige samfunnsfunksjoner. Derfor er landbruket så viktig for oss alle. Et aktivt landbruk er beredskap i praksis. 

Guri Heggem

Fylkestingsrepresentant Trøndelag Senterparti