Meny

Sikkerhetsnettet for arbeidsfolk og bedrifter må styrkes.

I de siste månedene har jeg opplevd en facebook-feed som har blitt oversvømt av folk sine beskrivelser av tida på hjemmekontor. Om kaotiske arbeidssituasjoner med barn i hus, hev/senk- pult ved hjelp av utvalgte brettspill og digitale møter i morsomme benklær. Mange bedriftsledere slenger seg nå på trenden ved å beskrive dette som et innovativt tiltak, som de kommer til å fortsette med også etter korona-tiden. 
Samtidig mener jeg at beskrivelsen av folk som har gått på jobb - uten mulighet til å benytte hjemmekontor – har fått for lite plass og oppmerksomhet i den offentlige debatten. 

Personer i denne gruppen arbeider i et stort spenn av yrker, for eksempel butikkmedarbeidere, helsepersonell, ansatte i barnehage med mange flere. Det å gå på jobb, vitende om at man kan risikere å utsette noen man er glad i for smitte, er i seg selv noe som bør kvalifisere for bedre ordninger enn vi har i dag. 

Det er derfor avgjørende at sikkerhetsnettet for arbeidsfolk styrkes, slik at denne gruppen får bedre vilkår om situasjoner som korona-pandemien oppstår på nytt. Blant annet må vi sikre at permitterte får utbetalinger fra staten raskere i fremtiden, slik at folk får penger å leve av når lønna stopper. Dessuten er det viktig å sikre gode ordninger for private bedrifter som blir rammet av redusert økonomisk aktivitet, slik at man kan unngå store tap av arbeidsplasser i fremtiden. Senterpartiet mener at vi må styrke grunnmuren i det norske arbeidslivet- blant annet ved å innføre faste stillinger som standard og styrke arbeidsmiljøloven.  Når samfunnet «normaliseres» er det kanskje viktigere enn noen gang å sikre at flere kan stå i en fast jobb med sikker inntekt, og at det blir enklere å skape arbeidsplasser og verdier som gjør at vi kan forvalte velferdssamfunnet videre for neste generasjon. 


Vegard F Fenes

Fylkesleder Trøndelag Senterungdom