Meny

Er Statsminister Erna kjerringa mot strømmen?

Oppdal kommune er i en eventyrlig vekst. Helt ulikt de fleste innlandskommuner. 

Her investeres det årlig flere 100-talls millioner kroner. Vi har fått et nytt Eiksenter, Biltema har etablert seg, et SIVA-innovasjonssenter er under bygging, her har vi et av de mest fremadrettede elektronikkmiljøene på sikkerhet; Elotec. Vi har vekst også i de fleste næringene som bygda er kjennetegnet med som landbruk, industri, byggenæring med dyktige håndverkere og har snart etablert breibånd til hele befolkninga.

Dette viser at Oppdal er en innovativ og framoverlent kommune, som også er viktig for de omliggende områdene. For eksempel for Rennebu. Rennebu er når det gjelder næringsstruktur, først og fremst en landbruksintensiv kommune, men som også er avhengig av strukturer som omgivelsene kan tilby. Oppdal er med andre ord i ferd med å bli et sterkt og viktig regionsenter for handel og tjenesteyting. Her tjenes mange, også i omliggende distrikter.
 
Spørsmålet er så: Hvordan svarer Statsminister Erna Solberg på dette oppspillet? Jo, isteden for å omfavne og støtte opp under utviklingen der samfunn bygges opp, bygger hun ned. Hun og hennes Regjering ønsker stadig vekk å legge ned statlige tjenester – også der veksten er så tydelig som hos oss.

For; for noen dager siden ble jeg [Geir Arild Espnes] i SMS fra Stortinget forelagt Regjeringens oversikt over steder der de enkelte tjenestetilbud ved trafikkontorene legges ned med nærmeste tjenestested i parentes: for Oppdal (Sunndalsøra).

Det har vist seg å være vanlig prosedyre for denne Regjeringen ikke å samarbeide med kommunene for å finne løsninger, eller se hvordan det gir seg utslag. Uten at jeg kan være helt sikker, for det er umulig å lese seg til på Regjeringens sider (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side/id2721668/ lagt ut 1.7.), er det noenlunde sikkert at dette betyr det som jeg tilfeldigvis fikk tilgang til av kunnskap gjennom en pressemelding i fjor høst: «Oppmøtested for teoriprøver og praktiske førerprøver [for Oppdal og Rennebu] for klasse B, BE og T. Skranketjenester flyttes til Sunndalsøra. Tjenestene forsøkes levert i samarbeid med andre offentlige etater.»
 
For Oppdalinger betyr dette at denne statlige tilstedeværelsen som Statens Vegvesen står for i Oppdal blir kraftig forringet. Slik beskriver Statens Vegvesen selv forringelsen: 

«Reduksjon i tilbudet fører til at dagens brukere må reise til Trondheim (233 km t/r), Sunndalsøra (140 km t/r) eller Otta (256 km t/r). Dagens brukere får en økning i gjennomsnittlig reiseavstand på 115 km t/r for Skranketjenester noe som tilsvarer en årlig økning på 24 000 km. 
Oppdal og Rennebu er de to kommunene som bli mest påvirket av endringen, med følgende konsekvens:
- Oppdal: Økt reiseavstand på 132 km t/r til Sunndalsøra for Skranketjenester.
- Rennebu: Økt reiseavstand på 121 km t/r til Trondheim for Skranketjenester.»
 

Skrevet med klar skrift mellom linjene står det en tydelig hilsen fra Erna Solberg´s Regjering; «det gir vi blaffen i».

Forringelsen i tilbudet gir store konsekvenser for innbyggerne i Oppdal og Rennebu kommuner, også økonomiske og er et tegn på sittende regjerings ønske om og vilje til å flytte statlige utgifter fra staten og over på enkeltmenneskene som bor her. For en person fra Rennebu betyr forskjellen snart 600 kr i bompengemerutgifter, transportkostnadene forøvrig i tillegg til at han eller hun må ta seg fri fra jobb for å få utført arbeidet. De to siste punktene vil også gjelde innbyggerne i Oppdal  Det betyr videre at en ved å uthule denne tjenesten nok en gang vil ta viktige brohoder for statlig tilstedeværelse og virksomhet bort fra lokalsamfunnene.


Her har vi kun sakket om strukturendringer og økonomiske konsekvenser. Men tenk også på miljøkonsekvensene det vil ha å i øke behovet for trafikk. Også for de kommunene som belemres med mertrafikk som i vårt tilfelle eksempelvis Trondheim.
                              
Vi har stor forståelse for at digitalisering er riktig, også i denne tjenesten, men som Statens vegvesen selv skriver er det forutsatt at noen skranketjenester fortsatt skal opprettholdes, da er det viktig å beholde dem i Oppdal og ikke flytte dem langt unna befolkningen i Oppdal og de omkringliggende kommunene som benytter dem. Vi tenker at veikontorets skranketjenester for Oppdal og Rennebu skulle [og burde] løses gjennom samarbeid og forhandlinger mellom Statens Vegvesen om de kunne legges til kommunens servicetorg.

Men, vi vet jo at dette fra regjeringens side er ledd i en langsiktig plan om større enheter og fjernere løsninger. Statsministerens tanke må være; jo større det er, jo bedre vil det fungere. Hun fikk ikke tvunget alle kommunene hun ønsket til å slå seg sammen. Nå gjør hun det på en annen og like lite demokratisk måte, hun sulteforer de små og mellomstore kommunene både på økonomi og tjenester. Vi regner med at alle merker seg dette, både på landet og i byene – for slik sentralisering av tjenester, med behov for mer trafikk, vil få store konsekvenser for oss alle.

 

Geir Arild Espnes, Ordfører i Oppdal og

Ola Øie, Leder i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd