Meny

Lokaldemokratiet

For åtte år siden 22. juli 2011, ble Norge rammet av det verste terrorangrepet siden krigen. En person gikk til angrep på vårt demokratiske styresett ved å ramme uskyldige personer. I dagene som fulgte sto hele nasjonen samlet for å vise at ingen kan rokke ved vårt demokrati, det finnes ikke et bedre alternativ.

Jeg er en sterk tilhenger av lokaldemokratiet. Som lokalpolitiker gjennom en hel mannsalder, har jeg opplevd et sterkt engasjement i kommunestyrer, formannskap og komiteer. Det er her politikken meisles ut som skal legge til rette for at alle uansett alder, skal trives i den kommunen de bor i. Vi bor alle i en kommune.


Det samme gjelder for fylkesnivået. Her skal politikerne legge føringer for hvordan Trøndelag skal utvikle seg i årene framover, med ansvar for videregående skole, samferdsel, kultur, næringsutvikling og tannhelse.
Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil arbeide for et samfunn der mennesker kan utvikle seg fritt. I tillegg har vi fire definerte rettesnorer:
1.     Vi anerkjenner og støtter opp under lokale initiativ for en positiv samfunnsutvikling i hele Trøndelag.
2.     Vi vil ha et likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere i Trøndelag.
3.     Vi fatter våre beslutninger basert på lokal kunnskap og medvirkning.
4.     Vi skal ha statlige løsninger og gjøre politiske avklaringer som tjener Trøndelag.


Lokalpolitisk medvirkning ligger til grunn for alle de fire punktene. Vi stiller til valg under parolen «Trønder I lag» der Senterpartiet skal være «Nær folk»
Den 9. september kan DUvære med å bestemme hvem som skal styre DIN kommune og Trøndelag fylkeskommune den neste fireårsperioden. Et godt lokaldemokrati fungerer best når flest mulig bruker stemmeretten. De siste års nedgang i valgdeltakelsen er ikke bra for vårt lokaldemokrati.


Derfor: Bruk stemmeretten din den 9. september og stem gjerne Senterpartiet!
Godt valg!
 
Hallgeir Grøntvedt
4. kandidat Ørland Senterparti
10. kandidat Trøndelag Senterparti