Meny

Lyssetting i Nidarosdomen

I fylkestinget onsdag 13.6 bevilget fylkestinget i Trøndelag nye midler til ulike områder i budsjettjusteringen og disponeringen av fjorårets overskudd.  For Senterpartiet har lyssetting av Nidarosdomen vært en viktig prioritering. Senere i egen sak om lyssetting i fylkestinget vedtok fylkestinget etter forslag fra Tomas Iver Hallem at søknaden om lyssetting skulle innvilges med et beløp på 5 millioner kroner. 

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider fyller 150 år den 19. juli 2019. Lys i Nidarosdomen er det store jubileumsprosjekt og det er et ønske om at Nidarosdomen med sin kulturhistorie, sine kunstverk og sin nasjonale betydning skal synliggjøres med ny belysning.


Det har lenge vært et behov for ny og bedre lyssetting av kirken. Dagens belysning er dårlig og gammeldags og den eksisterende innvendige belysningen i Nidarosdomen er fra 1960-tallet. Etter den tid er det tilført ekstra belysning i form av spotlights og annen tilfeldig belysning. Den eksisterende lyssettingen tar først og fremst hensyn til at publikum skal kunne lese en tekst i en salmebok. Den eksisterende belysningen gir ingenting til arkitekturen og relieffer, detaljer er jevnt lyssatt uten skygge og fremstår som flate og utydelige.


Nidarosdomen betyr noe for de aller fleste trøndere, samtidig som den har sin plass som Norges nasjonalhelligdom med den internasjonale posisjon som det gir. Derfor er vi i Senterpartiet glade for at Trøndelag fylkeskommune nå støtter opp under spleiselaget for å få dette til med 5 millioner kroner og bidrar med sin del til ny belysning i domkirken, slik at vi alle får muligheten i fremtiden til å se de skulte relieffene og den flotte arkitekturen når vi besøker vår nasjonalhelligdom sier Tomas Iver Hallem