Meny

Nærskolen – Trøndelags fundament for utvikling

Følgende resolusjon ble vedtatt på fylkesårsmøte i dag 09.02.19

I den nye regjeringsplattformen åpner regjeringspartiene for fritt skolevalg i videregående skoler Norge. Det innebærer at elevene kan velge fritt hvilken videregående skole de skal gå på etter de er ferdig med ungdomsskolen. Men prinsippet kan føre til at det blir større forskjeller i skolen, både sosialt og geografisk.

Elever med gode karakterer kan plukke fra øverste hylle, mens resten av elevene må finne sin plass deretter. Noen få får oppleve «fritt skolevalg», mens det store flertall må lide nedsiden av karakterbasert skolevalg.

Fritt skolevalg vil i tillegg gå utover skolestrukturen, da det blir mindre forutsigbare elevtall over tid. Med fritt skolevalg vil det være vanskeligere å holde på et bredt studietilbud for videregående elever i hele fylket vårt, som sikrer muligheter uavhengig av sosial og geografisk bakgrunn. For å opprettholde spesielle studietilbud med lav søkermasse i Trøndelag skal det arbeides for å få disse som landsdekkende linjer hvor både lokal og nasjonal søkermasse legges til grunn ved opptak.

Senterpartiet vet at skoler i hele fylket har stor verdi for rekruttering til lokalt næringsliv, som er avhengig av tilstrømming av ung arbeidskraft. Vi mener at nærskoleprinsippet er nøkkelen til en sunn politikk for utdanning og næringsliv i hele Trøndelag

Senterpartiet i Trøndelag vil:

- Bevare nærskoleprinsippet for å sikre et godt skoletilbud for elever i videregående skole i hele Trøndelag