Meny

Sammen skal vi utvikle Skaun!

Skauns beliggenhet imellom Orkanger og Trondheim med landlige omgivelser og urbane boligområder, gjør kommunen attraktiv.

På tross av den voldsomme befolkningsveksten på 22,9 % i perioden 2010-2018, har Skaun klart å beholde gode tjenester, nær folk. Og vekstprognosen for Skaun tyder på fortsatt befolkningsvekst i årene som kommer.
For de folkevalgte i kommunen blir oppgaven og fortsatt utvikle bo-områder, bygge, utvide, restaurere og fornye skoler, barnehager, samt tilbud i eldreomsorgen rundt i hele kommunen, uten at det får store økonomiske konsekvenser på andre områder.
Skal vi leve og trives må også fritidstilbud som kultur, idrett, jakt, fiske og friluftsliv ha gode vilkår. Dette vil jeg utvikle sammen med de som bor i Skaun og som skal benytte seg av disse tilbudene. For meg er det viktig at Skaun skal framstå som tilgjengelig og offensiv gjennom god innbyggerdialog, utvikling av næringsområder og gode trygge bo og oppvekstområder.
 
Gunn I Stokke, Senterpartiet