Meny

Senterpartiet har en plan for Trøndelag!

I disse dager er mange politiske partier som er opptatt av hva vi i Senterpartiet skal gjøre etter valget, og hvem vi ønsker samarbeid med. Senterpartiet har en plan for Trøndelag, og vi vil jobbe sammen med de som ønsker å skape vekst og utvikling i hele Trøndelag, også i årene som kommer.

Senterpartiet vil at Trøndelag fylkeskommune skal være en samfunnsutvikler som støtter oppunder alt positivt arbeid som gjøres i Trøndelag. Uavhengig av om det gjøres av innbyggere, frivillige organisasjoner, privat næringsliv eller det offentlige skal vi bidra aktivt til positiv samfunnsutvikling og verdiskaping i vårt mangfoldige fylke.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil arbeide for et samfunn der mennesker kan utvikle seg og jobb nummer 1 er å bidra til at folk har fast arbeid slik at man kan ta ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen.
 
I tillegg til verdigrunnlaget vårt har vi definert 4 rettesnorer for vårt arbeid for deg som innbygger i Trøndelag.

1. Vi anerkjenner og støtter oppunder lokale initiativ for en positiv samfunnsutvikling i hele Trøndelag.
 
2. Vi vil ha et likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere i Trøndelag.
 
3. Vi fatter våre beslutninger basert på lokal kunnskap og medvirkning.
 
4. Vi skal arbeide for statlige løsninger og arbeide for politiske løsninger som tjener Trøndelag.
 
Det er disse verdiene og rettesnorene vi skal bruke for å utvikle Trøndelag med livskraft, bærekraft og konkurransekraft.

Det betyr:

- Vi skal ha videregående skoler i hele Trøndelag. Alle de videregående skolene i fylket skal bestå.

- Vi skal bidra til at alle innbyggere skal ha tilgang til bredbånd i Trøndelag.

- Vi skal bygge bedre veier for næringslivet, og menneskene som bor her.

- Vi skal ha en kulturpolitikk som gir muligheter for deltagelse og opplevelser i hele fylket.

- Vi skal utvikle den demokratiske arenaen i fylkestinget til et ledende nasjonalt verksted for politikk utvikling gjennom to årlige debatter der vårt Trøndelags vei og videre utvikling meisles ut i felleskap.

Tomas Iver Hallem
Fylkesordførerkandidat for Senterpartiet