Meny

Senterpartiets prioriterer økt lærertetthet.

Kvalitet i skolen krever ikke bare nok undervisningstimer i det enkelte fag og en faglig dyktig lærer. Først og fremst trengs det nok tid til den enkelte elev

Derfor har Senterpartiet i mange år prioritert flere lærere framfor flere timer i skolen.  Skal læreren kunne gi tilpasset undervisning til den enkelte elev, slik som opplæringsloven krever, så må antall elever i klassen være på et nivå som gir læreren en fair sjanse til å følge opp elevene  og imøtekomme de behov elevene har.  Det er dette som er kjernen i arbeidet med tidlig innsats og tilpasset opplæring.

Senterpartiet er enig med lærernes egne organisasjoner når de peker på at økt lærertetthet er den viktigste forutsetningen for å lykkes i skolen.  I vårt program går vi inn for at økt lærertetthet skal prioriteres i småskolen – 1. til 4. klasse.  Økt innsats kommer best til nytte som tidlig innsats.

Jeg  ser regjeringens talspersoner mener det viktigste for å løfte skolen er sterkere satsing på etter- og videreutdanning og høye opptakskrav for å komme inn på lærerutdanningen.  Sjølsagt må vi satse på etter- og videreutdanning og sjølsagt skal vi ha opptakskrav, men regjeringen har gjennomført tiltak som undergraver tillit og respekt til lærere med lang fartstid i skolen og som vanskeliggjør rekruttering til lærerutdanningen.    Det er samarbeid og satsing vi trenger, ikke gapestokk for  gode lærere og motiverte søkere til lærergjerningen.  Vi trenger de beste pedagogene, ikke bare de flinkeste i matte.

 

Stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiet.