Meny

Senterpartiet går til valg på at du som innbygger i Trøndelag og Orkland skal være trygg på at du har et godt tjenestetilbud uansett hvor du bor, i bygd eller by. Gode tjenester nær folk gir forutsigbarhet i hverdagen og bidrar til etablering av næringsvirksomhet og spredt bosetting.

Senterpartiet mener at nærhet er svaret, ikke problemet. Orkland blir en stor kommune og Trøndelag er et stort fylke der nærhet til samfunnsfuksjoner har spilt en viktig rolle. Det har skapt levende og gode lokalsamfunn som det er svært viktig å ta vare på

Vi sier klart nei til sentraliseringen Høyre-regjeringa nå gjennomfører på en rekke viktige samfunnsfunksjoner. Lista over sentraliseringstiltak er lang som et vondt år . Det skjer fort og det skjer på de aller fleste samfunnsområder der det er en nedbygging av tjenestetilbudet utenfor de store byene, og hvis folk protesterer er det ingen av regjeringskameratene som bryr seg, arrogansen er opprørende. Det som skjer nå er at folk i distriktene ikke får det tilbudet de har krav på, og for næringsutvikling er dette dramatisk.

For hva gjør det attraktivt å starte opp bedrifter i vårt langstrakte fylke?, man må ha tilgang på råvarer og andre innsatsfaktorer, tilgang på kvalifisert arbeidskraft og infrastruktur som bredbånd/5G, veier og annen samferdsel. For en privat investor eller et stort selskap er det opplagt fordel at det bor folk der de etablere seg. Der må det være barnehage/skole, butikk, kultur og fritidsaktiviteter, helsetjenester og andre attraktive arbeidsplasser som gjør at også ektefeller og samboere kan få seg jobb.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Levende folkestyre og gode lokalsamfunn skal sørge for at kvaliteten på tjenestene skal være likeverdige uansett hvor du bor i Trøndelag. Senterpartiet tar HELE Trøndelag i bruk.


Rasmus Skålholt,
listekandidat for SP Trøndelag fylkesting og Orkland kommunestyre.