Meny

Ta hele landet i bruk!

For et par uker siden deltok jeg på stand for Senterpartiet på Nordre i Trondheim. Der kom en eldre mann bort og stilte meg følgende spørsmål: «Dere i Senterpartiet prater om å ta hele landet i bruk. Hvordan skal dere gjennomføre dette? Det blir jo så kostbart.»
For meg er svaret ganske enkelt: Uten distriktet dør byene.

Senterpartiet vil legge til rette for at folk kan bo der de ønsker å bo, enten i by eller bygd. Det er i distriktet verdiene skapes med landbruk, oppdrett, fiskeri, energi, industri for å nevne noe. Her må vi legge til rette for gode kommunikasjoner både på vei, bane, i lufta og på sjøen. Som for eksempel å gjøre tiltak for å høyne akseltrykket på fylkesveiene der det er behov.  Fiber til alle, slik at bedrifter kan kommunisere på en god måte både med leverandører og kunder.


Senterpartiet ønsker å bygge opp under lokalt eierskap. Selskaper som har lokale eiere gir alltid mest tilbake til samfunnet i form av arbeidsplasser, tilskudd til lag/organisasjoner, kultur osv. Kommunen og fylkeskommunen skal være en tilrettelegger for lokale aktører som ønsker å etablere seg i distriktet. I næringslivet skjer endringer over natta, da må «støtteapparatet» være i stand til å snu seg på en kjapp måte og ikke være en bremsekloss.


Trøndelag har bygd sin økonomi på klok bruk og forvaltning av fylkets rike naturresurser. Derfor støtter Senterpartiet opp om aktiv forvaltning foran varig vern. Vi ønsker å prioritere vekst i våre naturbaserte næringer og utvikle teknologi i forbindelse med dem. Det er viktig å gi rom for innovasjon og at nye næringer skapes. Samtidig vil vi i Senterpartiet styrke og videreutvikle de tradisjonelle næringene i Trøndelag.


Så tilbake til det spørsmålet jeg fikk på stand. Jeg stilte følgende spørsmål tilbake: Hvem skal sette grensa for hvor det er såkalt «samfunnsøkonomisk lønnsomt» å bo her i landet? Det blir i hvert fall ikke Senterpartiet.
 
Hallgeir Grøntvedt
10. kandidat Trøndelag SP
4. kandidat Ørland SP