Meny

Vi skaper fremtidens stipendordning!

Følgende resolusjon ble vedtatt på fylkesårsmøte 09.02.19

Vi skaper fremtidens stipendordning!

Regjeringen har endret ordningen for omgjøringsstipend for studenter som ikke fullfører påbegynt utdanning. Den tidligere ordningen sikret at en student fikk omgjort opp til 40% av lånebeløpet dersom man fullførte normert antall studiepoeng for perioden man fikk tildelt lån. Dette var uavhengig av om man fullfører påbegynt grad eller ikke.   

Etter regjeringens endring vil en kun få omgjort 15% av lånet dersom man ikke fullfører den påbegynte graden sin, uavhengig av antall studiepoeng man har oppnådd i perioden.  

Selv om innskrenkingen kan virke som et middel for å motivere flere til å fullføre påbegynt grad, er dette en unødvendig og misforstått pisk. Det er ikke lett for en 18-åring, rett fra videregående, å være sikker på at man har valgt rett utdanning. Å straffes økonomisk for å ha valgt feil studie, eller funnet noe annet man heller vil studere, er ikke konstruktivt. Mange kan føle seg presset til å fullføre en utdanning som føles feil.

I Trøndelag er det 41 500 studenter fordelt over fem studiebyer. Mange av disse vil hjem etter endt utdanning. Dersom man opprettholder regjeringens forslag, vil vi kunne få umotiverte mennesker i viktige jobber. Det er hverken Trøndelag eller Norge tjent med.

 

Trøndelag Senterparti vil

-        Reversere endringen som ble innført av regjeringen slik at studenter fremdeles skal kunne oppnå 40 % omgjøring av stipend, uavhengig av om man fullfører påbegynt studie.