Meny
2019 Varaordfører Malvik Trøndelag Ole Herman Sveian

Bredbånd og god mobildekning er viktig for alle, over alt!

Gode elektroniske kommunikasjonsmuligheter er avgjørende for at steder skal være attraktive for næringslivet, innbyggerne og fritidsbeboerne i en verden med økende digitalisering.

Senterpartiet ser det som en viktig offentlig oppgave å sikre lik tilgang til ny teknologi for å kunne ta i bruk ressursene og skape varierte arbeidsplasser i hele landet. Det er et offentlig ansvar å sørge for høyhastighetsbredbånd og mobildekning til alle uansett bosted i Norge – slik det tidligere var et offentlig ansvar å bygge ut elektrisitets- og telefonnettet. Staten må bruke ny teknologi og nye arbeidsmåter til å spre arbeidsplasser og kompetanse ut i landet. Digitalisering må brukes til å desentralisere, ikke sentralisere.

Det er viktig at alle har mulighet til å delta i digitaliseringen, som effektiviserer og forenkler livene våre og skaper nye muligheter i næringsliv og arbeidsliv. Senterpartiet mener det er et statlig ansvar at alle i Norge – både mennesker og bedrifter – har tilgang til høyhastighetsbredbånd. Derfor vil Senterpartiet at det blir bygd ut høyhastighetsbredbånd til samtlige hus og leiligheter med fastboende, til samtlige bedrifter, og til alle innen offentlig virksomhet. 

Det er viktig å få til et godt samarbeid mellom industri, myndigheter og fagbevegelse om digitalisering. Ny teknologi forandrer måten næringslivet og det offentlige arbeider på og måten innbyggerne samspiller med det offentlige. Kommunal sektor er avhengig av å lykkes med digitalisering. Andre tjenesteområder som ligger til rette for digitalisering er transport, driftsbesparelse innenfor energi, eiendomsforvaltning og renovasjon. 

Skal vi ha trygghet for både beredskap og moderne kommunikasjonssystemer er det viktig at vi satser på en kraftig utbygging av mobildekningen i hele landet og sikre mobildekning langs hovedferdselsårene både på land og sjø.

Senterpartiet vil at det offentlige sikrer hele landets befolkning tilgang til raskt bredbånd (minimum 100 Mbit/s symmetrisk bredbåndskapasitet). Det må også innføres offentlig leveringsplikt for bredbånd i de områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging. For å få fart på dette må staten også gi fylkeskommunene økonomiske muskler til å lede an i en kraftig utbygging i områder hvor det ikke er lønnsomt med kommersiell utbygging. 

At vi sikrer den digitale allemannsretten er viktige for at vi skal utnytte ressursene, støtte under lokalt næringsliv og utvikle små og store lokalsamfunn i hele landet. Senterpartiet i regjering vil sette fart i denne prosessen og vi gleder oss til å komme i gang.