Meny
Ola Borten Moe

EØS gjelder frem til vi har noe bedre

EØS er den avtalen vi har og som regulerer tilgang til det europeiske markedet, handel og vandel. Det er derfor ikke aktuelt å si opp EØS avtalen uten at vi har et bedre alternativ. Norge har store interesser av et tett samarbeide med EU.

Senterpartiet ønsker en annen samarbeidsform med EU enn EØS. Avtalen har klare svakheter, flytter for mye makt fra Norge til Brussel og vi benytter oss heller ikke av muligheten til å si nei til de utvidelser som svekker norske interesser mest.

Norge har siden 1993 da avtalen ble vedtatt ikke prøvd å forbedre den eller begrense dens virkeområde. Fra regjeringens side var den heller ikke ment som en varig løsning, kun en mellomstasjon på vei til fullt medlemskap. Et flertall på Stortinget har til enhver tid ønsket dypere integrasjon og stadig mer overføring av makt fra demokratiske organ i Norge til byråkratiet i Brussel.

Vi har større ambisjoner, og mener det er et større handlingsrom for bedre vilkår og større nasjonal kontroll.

Ola Borten Moe

Nestleder Senterpartiet