Meny

Guri Heggem ansatt som organisasjonsrådgiver

Det gode valgresultatet høsten 2019 har ført til at mange av våre medlemmer fått nye verv og oppgaver. Dette fører også til endringer i organiseringa av arbeidet i fylkeslaget. Guri Heggem er fra 1/12-2019 ansatt som organisasjonsrådgiver i Trøndelag Senterparti.

Guri skal vikariere for Siv Sætran og Bjørn Ludvig Bergsmo som begge har fått sentrale kommunale verv etter valget. Siv skal lede utvalg for kultur og levekår i Stjørdal kommune. Siv har som følge av dette vervet har redusert sin stilling til 70 % i fylkeslaget. Sekretær for fylkestingsgruppa Bjørn Ludvig Bergsmo har blitt valgt til gruppeleder for Steinkjer Senterparti og reduserer sin stilling for fylkestingsgruppa til 60 %.

Guri Heggem er fra Røros og er gruppeleder for Røros Sp. Hun ble også valgt inn i fylkestinget for denne perioden og sitter i hovedutvalg for næring. Så er hun også studieleder i fylkesstyret til Trøndelag Senterparti.