Meny

Kutt momsen på servering!

Sommerferien er godt i gang,  og serveringstedene våre rundt om i landet er nå klare for å ta imot gjester som er sultne på mat og gode opplevelser. I en bransje med svært lave driftsmarginer og med sterk konkurranse handler mye om å maksimere inntektene i høysesong. Trøndelag Senterparti ønsker å gi serveringsbransjen bedre muligheter til å tjene penger ved kutte i momsen på servering av mat for resten av 2020.

Krisepakker har blitt lansert på løpende bånd ut over våren. Stortinget vedtok tidlig å redusere mva-satsen på persontransport, ferjer, overnatting og flere andre områder fra 12% til 6%. Dette ble gjort for å avhjelpe spesifikke bransjer i krise. Et enkelt krisetiltak og lett å gjennomføre ved at de som er mva-pliktig får redusert sine utgifter og bedret sin likviditet forutsatt at de har en omsetning å vise til. Trøndelag Senterparti mener at Stortinget nå kan videreføre dette også til å gjelde restaurantbransjen. 

En restaurant betaler middel sats (15%) på alle råvarer den kjøper inn til restauranten, mens det er høy mva-sats (25%) på alle retter som serveres. Dette betyr utgifter hver måned, som belaster likviditet og inntjening kontinuerlig. I en bransje med svært lave fortjenestemarginer og der personalkostnadene utgjør en forholdsvis stor andel av kostnadene vil en midlertidig reduksjon i mva-sats (fra 25% til 15% for resten av 2020) øke muligheten for bedre inntjening. 

Trøndelag er Norges matregion nr 1. I et fylke med stor og mangfoldig produksjon av råvarer og med restauranter i stjerneklasse knyttes distrikt og by sammen. Lange uavbrutte verdikjeder direkte fra produsent til forbruker. I 2022 er Trøndelag og Trondheim klare for å bli «European Region of Gastronomy». Da må vi også sørge for at vi faktisk har restauranter som kan videreforedle og presentere det mangfoldet av råvarer som produseres her i fylket. Trøndelag Senterparti mener derfor at moms på servering må reduseres fra 25% til 15% for resten av 2020. 

Fylkesstyret 

Trøndelag Senterparti