Meny

Dette henger ikke på greip, Høie!

Det er besluttet å kjøpe et nytt redningshelikopter som skal avløse en traust sliter som de fleste har hørt navnet på. Forsvarets redningsskvadron 330 skal skifte ut Sea King. Dette høres bra ut, bortsett fra at det nye helikopteret kan ikke lande ved sykehuset Namsos pga lufttrykket fra rotorbladene.

For alle oss som daglig står vakt om Namsos sykehus så er det grunn til å undres over hvordan dette kan oppleves nærmest som en overraskelse. Alle disktriktsykehus må sikres utstyr og kompentanse for å opprettholde akkuttsykehusstatusen. Derfor henger det ikke sammen at en nødvendig oppgradering av redningshelikopter ikke er komplettert med nødvendig landingsplass ved Namsos sykehus. Dette må ordnes!

Det er bekymringsfullt at Helseministeren ikke har varslet at dette skal på plass med det samme utfordringen ble kjent. Derfor er det god grunn til å stille spørsmål ved om regjeringen med sin manglende vilje, er i ferd med å gå bort fra sitt løfte om å opprettholde statusen ved sykehuset. 

Beredskapen i distrikts-Norge er avgjørende for om Namdalen skal kunne lykkes i å motarbeide en bebudet befolkningsnedgang. 

Derfor må det raskt tilpasses landingsforhold ved sykehuset Namsos for det nye redningshelikopteret. I tillegg bør Namdalen og Nord-Trøndelag  ha mål om å etablere en base for ambulansehelikopter ved flyplassen i Namsos for å styrke beredskapen ytterligere. Det vil også styrke vår flyplass som absolutt er i stand til å ta imot ei slik etablering. 

Hvorfor ikke gå ut offensivt om særdeles viktige saker for Namdalen og Nord-Trøndelag?

Nå må alle politiske parti med lokal forankring henge sammen! 

Per Olav Tyldum

Senterpartiet.