Meny
2020 hovudlogo RGB 1200px

Forslag til stortingsvalgsliste Sør - Trøndelag valgkrets

Nominasjonskomiteen innstiller Ola Borten Moe, Heidi Greni, Geir Arild Espnes og Maren Grøthe på de fire første plassene på stortingsvalgslista for Senterpartiet i Sør-Trøndelag valgkrets.

Ola Borten Moe er 44 år, 1 nestleder i Senterpartiet, plattformsjef og bonde. Bystyrerepresentant i Trondheim kommune.
Heidi Greni er 58 år, sittende stortingsrepresentant og kommunestyrerepresentant i Holtålen kommune.
Geir Arild Espnes er 62 år, ordfører i Oppdal kommune og medlem av fylkesstyret i Trøndelag Sp. Maren Grøthe er 19 år, student, utvalgsleder og kommunestyremedlem i Melhus kommune.

Nominasjonskomiteen legger fram sitt forslag på bakgrunn av grundige prosesser i organisasjonen der det har vært to runder med innspill fra lokallaga. Komiteen har fått innspill på̊ svært mange dyktige kandidater i prosessen. 

Komiteen har lagt vekt på̊ en kombinasjon av erfaring, geografisk spredning, kjønnsbalanse og alder.
Komiteens forslag er enstemmig på alle plasser. 

Komiteen legger fram lista for endelig behandling på nominasjonsmøtet som avholdes på Scandic Hell, lørdag 21 november 2020. 

Vedlagt nominasjonskomiteens komplette forslag til stortingsvalgsliste for Senterpartiet i Sør-Trøndelag valgdistrikt 2021. 

For ytterligere kommentarer kontakt leder i nominasjonskomiteen Jarle Martin Gundersen tlf: 948 82 060

Trondheim, 15 oktober

Forslag til stortingsliste Senterpartiet, Sør-Trøndelag valgdistrikt:

 

Navn:

Fødselsår:

Kommune:

1

Ola Borten Moe 

1976

Trondheim

2

Heidi Greni 

1962

Holtålen

3

Geir Arild Espnes

1957

Oppdal

4

Maren Grøthe

2001

Senterungdommen / Melhus

5

Marte Løvik

1975

Trondheim

6

Hallgeir Grøntvedt

1959

Ørland

7

Kristian Martin Fremstad

1971

Orkland

8

Guri Heggem

1965

Røros

9

Ole Herman Sveian

1974

Malvik

10

Vibeke Langli

1973

Rindal

11

Sondre Arflot Saksvik

2001

Senterungdommen / Orkland

12

Knut Arne Strømøy

1957

Frøya

13

Eline Stene

1999

Selbu

14

Bjørnar Buhaug

1984

Indre-Fosen

15

Nils Forren

2000

Heim

16

Jorid O. Jagtøyen 

1971

Melhus