Meny

Nei til nasjonal tvangsinnføring av fritt skolevalg!

Resolusjon om fritt skolevalg vedtatt på fylkesårsmøte fredag 07.02.20. 

Den 22. august varslet regjeringen med partiene Høyre, FrP, V og KrF at de ville innføre fritt skolevalg i hele landet. Det ble sendt ut to ulike forslag på høring, og begge disse innebar i realiteten innføring av et fritt skolevalg. Senere ble det uttalt at regjeringen ville gjennomføre forslaget til inntaksmodell, uansett hva utfallet fra høringen ble.

Forskning på ordninger med fritt skolevalg peker blant annet på økt segregering blant elever som konsekvens, da de med gode karakterer samler seg på samme skole. Dessuten vil et fritt skolevalg i realiteten kun være fritt for noen få, og vil isteden bidra til et system hvor man skaper “vinnere” og “tapere” i skolen.

Trøndelag Senterparti reagerer sterkt på forslagene som foreligger knyttet til innføring av fritt skolevalg på nasjonalt nivå, da det vil være en kraftig inngripen i det fylkeskommunale selvstyret. Videre har også NHO og de største arbeidstakerorganisasjonene uttalt seg kritisk. Senterpartiet ser på det som en selvfølge at fylkestinget som skoleeier skal bestemme inntaksmodell, siden det er de folkevalgte lokalt som kjenner situasjonen best i eget fylke.

Senterpartiet mener videre at nærskoleprinsippet må bevares i videregående opplæring, da det gir mange trønderske elever mulighet til å ta utdanning uten å måtte flytte på hybel. Dessuten mener vi også at denne modellen er den beste for å kunne svare ut lokalt næringsliv sitt behov for arbeidskraft, som sikrer at yrkesfagelever får lærlingeplass på sin hjemplass. Vi fykter at de fremlagte forslagene kan føre til et dårligere linjetilbud i for elever i distriktene, og at tilbudet svekkes for en stor gruppe elever som en konsekvens av dette.

Senterpartiet mener derfor at:

  • Tvangsinnføringen av fritt skolevalg i stortinget må stanses.

  • Nærskoleprinsippet skal fortsatt bevares som inntaksmodell for Trøndelag fylke.

  • Fylkene selv bør få bestemme inntaksmodell for de videregående skolene, basert på hva som er best gitt lokale forutsetninger.