Meny
geir arild espnes

Senterpartiet: Et byparti

Politikere fra enkelte parti har hatt som en yndet «sport» å fortelle at Senterpartiet er kun et distriktsparti som setter by opp mot bygd. Denne «samme gamle leksa» fra enkelte vet fleste nordmenn at ikke stemmer, og trekker på skuldrene av. Og jeg tror de som ikke har skjønt det, forsto mer av dette da oslopolitikeren og Groruddalens politiker nummer 1, Jan Bøhler for kort tid siden meldte seg ut av Arbeiderpartiet og inn i Senterpartiet. 

Det verserer selvfølgelig mange ulike forklaringer på utmeldingen, men et faktum kan ingen bestride; når Bøhler skulle velge seg en partipolitisk plattform han kunne stå på, så meldte han seg inn i Senterpartiet. Senterpartiet er et parti for lokal forvaltning og lokalt demokrati. La dem bestemme som er nærmest til utfordringene, og best ser hvordan de kan løses. Lokalsamfunn finnes i både bygd og by. 

For han hadde sett det, statsviteren Stein Rokkan, som allerede for mange, mange år siden pekte på; at hvor du bor avgjør hvor du står. Men han var også opptatt av kulturelle og økonomiske dimensjoner. Hvis du ikke føler kulturelt og økonomisk slektskap, kan du føle deg like perifer i en bydel i Oslo som i ei bygd i hvilken som helst del av Norge. Stein Rokkan var opptatt av dette, geografisk distanse er raskere overkommelig enn kulturell og økonomisk distanse. Det vet Jan Bøhler. Derfor vet han også, og stadig flere med han, at Senterpartiet står som garantist for lokalpolitikk, enten det er i bygd eller i by.

La meg ta meg selv som eksempel: Jeg har mesteparten av mitt liv hatt tilhold i Norges 3. største by, Trondheim, selv om jeg har hatt bosted i Oppdal mye av tida. Når jeg ikke er ordfører i Oppdal, har jeg fortsatt mitt arbeide i Trondheim. Jeg ser ingen motsetning i å være glad i, og opptatt av, både bygd og by. Bygdene lever ikke godt uten sterke distriktssentre, slik som Oppdal er, og distriktene lever ikke uten å ha sterke regionsentre. Trondheim er hovedstad i region Midt-Norge, og vi erkjenner alle det. 

Jeg er glad i Trondheim, og føler stort ansvar for at Trondheim skal ha gode lokalsamfunn som skal være gode å bo og leve i. Mitt annet hjem er Møllenberg, et gammelt lokalsamfunn i byen. Her har jeg hus og her stortrives jeg. Jeg er opptatt av at familiene skal ta Møllenberg tilbake fra hybelutleierne. Jeg ønsker meg et Møllenberg som syder av liv både sommer og vinter. Jeg er opptatt av at Trondheim skal bli en enda grønnere by. Og jeg er stolt over det arbeidet som Senterpartiet gjør for Trondheim og byene. Men vi kan og skal bli enda bedre, ha en enda tydeligere bypolitikk.

Med min bakgrunn som bygdegutt, fra Hellandsjøen i Heim kommune, har jeg alltid vært på jakt etter å være med på å forme en politikk som sikter på velferd og levelighet i hele landet; bygd eller by, kyst eller innland. Det var derfor jeg ble med i Senterpartiet, og det var derfor jeg spurte om å få lov til å bli ordfører i Oppdal. Det ga innbyggerne i Oppdal meg anledning til. At jeg er ordfører i og den fremste talsmannen for Oppdal, forhindrer ikke at jeg har et hjerte for Trondheim. I et lite land som vårt må hjertet banke for lokalsamfunn både i bygd og by. Det er det som er Senterpartiets grunnleggende tanke.

 

Geir Arild Espnes, Ordfører i Oppdal og Fylkesstyremedlem i Trøndelag Senterparti