Meny

Sentralisering og effektivisering på sitt verste!

I dag, 1. oktober, la Domstolkommisjonen frem sin anbefaling av hvilke tingretter og jordskiftedomstoler som bør legges ned. Forslaget innebærer en massiv sentralisering av tingrettene og jordskiftedomstolene i Norge. Hele Trøndelag foreslås samlet til en tingrett. Steinkjer består med rettslokaler, men Fosen tingrett på Brekstad og Namdal tingrett i Namsos foreslås lagt ned.

Dette er svar på en ønsket bestilling fra regjeringen sier fylkesleder i Trøndelag Senterparti Gunn Iversen Stokke. I mandatet til kommisjonen var det tydelig fra regjeringen side at man ønsket nettopp færre tingretter og jordskiftedomstoler i Norge. Nå leverer de et forslag som bestilt.
 
En sentralisering av domstolene går utover innbyggerne. Sentraliseringen fører til lengre avstander, høyere reisekostnad og mer tidsbruk for både innbyggere og næringsliv. For jordskiftedomstolene betyr det lengre reisevei for både dommere og ingeniører. Når domstoler legges ned blir også arbeidsplasser sentralisert, både ved domstolene og trolig også advokatkontorene som ligger i nærheten. Sist men ikke minst går dette utover de som har blitt utsatt for vold, eller annen type kriminalitet, og som må reise mye lenger for å møte i retten. De er i en sårbar nok situasjon uansett, og bør ha kortest mulig reisevei. Dette er effektivisering på sitt verste!
 
For Senterpartiet er det viktig å understreke at vi vil ha en desentralisert domstolstruktur i Norge og stanse «sniknedleggingen» av de små domstolene sier Stokke.