Meny

Trygt hjem for en 50 lapp!

Senterpartiets Stian Aleksander Aakre fremmet i fylkestinget denne uka en interpellasjon med spørsmål til fylkesordføreren om tilbringertjeneste på nattestid for ungdommer.

Bakgrunnen for dette er at det særlig i utkantene av fylket, og mindre steder er det lite eller ikke noe kollektivtilbud på nattestid.  Dette gjør det svært vanskelig for ungdom som er ute i helgene, og ønsker å delta på ting som skjer å komme seg hjem fra «byen»

Tidligere har både Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune prøvd å legge til rette for slike ordninger etter initiativ fra blant annet Senterungdommen

Dette har vært en viktig sak for oss i flere år sier Aakre, vi vil at ungdom skal leve aktive liv, samme hvor de bor. En slik ordning kan bidra til nettopp det

Fylkesordfører Tore O Sandvik svarte opp interpellasjonen. Vedtaket fylkestinget gjorde i saken  er en bestilling til Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune, om at ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp», med gjeldene budsjett, utvides til å gjelde hele Trøndelag med bakgrunn i ordningen som har eksistert i gamle Sør - Trøndelag fylke.

Jeg er glad for en positiv respons på interpellasjonen sier Aakre, dette vil bidra til at flere kan ta del i et slikt tilbud i årene fremover sier Aakre

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med Stian på tlf: 40 61 10 78.