Meny

Gunn Iversen Stokke ble på Trøndelag Senterparti sitt fylkesårsmøte 10.2.18 valgt til fylkesleder.

Leder for valgkomiteen Ola Borten Moe presenterte innstillingen for årsmøtet, før årsmøtet gikk løs på valget. Men det gikk fort unna, alle valg ble gjort enstemmige og det var full oppslutning om innstillingen hele veien.

Trøndelag Senterparti blir Senterpartiets desidert største fylkeslag med rundt 3000 medlemmer, 20 ordførere, nesten like mange varaordførere og fylkesvaraordføreren.

Gunn Iversen Stokke fra Skaun ble valgt som fylkesleder. Hun har vært fylkesleder i Senterpartiet i Sør-Trøndelag tidligere, har siden 2013 vært fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag. Hun er hovedutvalgsleder for  Veg og sitter i fylkesutvalget i Trøndelag.

Som 1.  nestleder ble Per Olav Tyldum fra Overhalla  valgt. Han er nå inne i sin andre periode som ordfører i Overhalla. Som leder av ordførerforum i Nord-Trøndelag har han også møtt i fylkesstyret i Senterpartiet i Nord-Trøndelag de siste årene. 

Som 2. nestleder ble  Ole Herman Sveian fra Malvik valgt. Etter noen års «pause» fra politikken er han nå tilbake i kommunestyret i Malvik og i 2015 ble han varaordfører i Malvik. Fram til han ble varaordfører var han salgssjef i Felleskjøpet Agri. 

Som studieleder ble Guri Heggem fra Røros valgt. Hun var daglig leder i Rørosmeiereiet fra oppstarten tidlig på 2000 tallet og har vært en meget sentral person i utviklingen av Rørosmat. Nå er hun rådgiver i Rørosregionen næringshage. Hun sitter i kommunestyret i Røros

Disse fire sammen med gruppeleder i ft. gruppa Randi Dille fra Namsos vil utgjøre Trøndelag Senterparti sitt arbeidsutvalg. 

Som øvrige styremedlemmer i Trøndelag Senterparti ble følgende valgt:   Steinar Bach   Lierne, Mariell Toven Trondheim , Geir Arild Espenes  Oppdal,   Kari Anita Furunes  Meråker, Hanne Haldogard Bjørkli Orkdal  , Pål Sverre Fikse Verdal , Astrid Jakobsen Osen , Tone Beate Fossli  Namdalseid

Varamedlemmer, for 1 år:  Marte Løvik   Trondheim  , Marit Voll  Verdal  , Tor Øystein Mebust  Selbu,  Kristin Floa Leka, Knut Arne Strømøy  Frøya , Tor Borgan   Steinkjer. 

For ytterligere kommenter:

Gunn Iversen Stokke: 415 01 606