Meny

Iversen Stokke foreslås som leder

Leder i komiteen Ola Borten Moe er glad for å kunne presentere et sterkt lag til å lede Trøndelag Senterparti. Det er mange flere som vi bidra og Trøndelag Senterparti vil definitivt bidra til å videreutvikle et parti i videre vekst.

Som leder foreslår altså komiteen Gunn Iversen Stokke fra Skaun. Hun har vært fylkesleder i Senterpartiet i Sør-Trøndelag tidligere, har siden 2013 vært fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag. Fra 1.1.2018 er hun hovedutvalgsleder Veg og sitter i fylkesutvalget i Trøndelag.

Som 1. nestleder foreslås Per Olav Tyldum. Han er nå inne i sin andre periode som ordfører i Overhalla. Som leder av ordførerforum i Nord-Trøndelag har han også møtt i fylkesstyret i Senterpartiet i Nord-Trøndelag de siste årene.

Som 2. nestleder forslås Ole Herman Sveian fra Malvik. Etter noen års «pause» fra politikken er han nå tilbake i kommunestyret i Malvik og i 2015 ble han varaordfører i Malvik. Fram til han ble varaordfører var han salgssjef i Felleskjøpet Agri.

Som Studieleder foreslås Guri Heggem fra Røros. Hun var daglig leder i Rørosmeiereiet fra oppstarten tidlig på 2000 tallet og har vært en meget sentral person i utviklingen av Rørosmat. Nå er hun rådgiver i Rørosregionen næringshage. Hun sitter i kommunestyret i Røros.

Disse fire sammen med gruppeleder i ft. gruppa Randi Dille fra Namsos vil utgjøre Trøndelag Senterparti sitt arbeidsutvalg.

Valgkomiteens komplette innstilling finner du her

Pressemeldinga fra valgkomiteen finner du her