Meny
trondheim nidelva fri bruk

Høringssvar– forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Vegard Frøseth Fenes

Trondheim Senterparti har sendt inn høringssvar angående portforbud. Les uttalelsen i denne saken.

Trondheim Senterpartis lokallag støtter ikke departementenes forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) og slutter oss til følgende uttalelse signert av ni professorer i Aftenposten 23. januar 2021:

«Vi mener at portforbud er fremmed for vår rettstradisjon, og at det vil kunne ha svært negative følger for tillitsforholdet mellom myndighetene og befolkningen. Det er lite dokumentasjon for at dette svært inngripende tiltaket er et egnet virkemiddel for å begrense smitten.»

(https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/jBLK8n/portforbud-er-fremmed-for-vaar-rettstradisjon?utm_source=facebook&utm_content=deleknapp&utm_campaign=bunn&utm_medium=social%20media&fbclid=IwAR1FYIgzFHzsZ8kGVuZ0TUcC9i7LejlHFGWw7Clyk4NczaDrUOQJPPvRE3U
 

Styret, 31. januar 2021.