Meny
Det ble flere hilsninger underveis i møtet.

Nytt styre valgt i lokallaget

Vegard Frøseth Fenes

Det ble valgt nytt styre i lokallaget på årsmøtet 16. januar. Øyvind Bentås fortsetter som leder, og får med seg flere nye navn inn i styret.  

Grunnet korona-pandemien ble årsmøtet i Trondheim Senterparti avholdt digitalt. Vi fikk hilsninger fra leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum og fylkesleder Per Olav Tyldum. Ola Borten Moe åpnet møtet med en innledning om det kommende året og stortingsvalget.

Følgende personer ble valgt inn i styret: 
Leder: Øyvind Bentås ( velges for 1 år)
Nestleder: Vegard Frøseth Fenes (velges for 2 år)
Kasserer: Ester Kjellaug Hasle ( velges for 2 år)
Studieleder: Lars Håvard Tiller ( velges for 1 år )
Sekretær: Irene Hammer (velges for 2 år)
Styremedlem: Laila Irene Aanstad ( velges for 2 år)
Styremedlem: Nadan Dervoz (velges for 1 år)
Styremedlem: Kristin Bugge Midthjell ( velges for 1 år)

Varamedlemmer til styret, alle for ett år:
1. Varamedlem: Kristine Graneng
2. Varamedlem: Terje Eggan
3. Varamedlem: Åge Leira

I tillegg er følgende representert i styret gjennom sine verv: 
Marte Løvik, gruppeleder bystyret (vara: Jarle Martin Gundersen.)
Nora Stein Baustad, representant for Senterungdommen. 

Styret og bystyregruppa ser frem til et spennende politisk år. Lokallaget og våre medlemmer er et viktig verktøy for å få gjennomslag for vår politikk - både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Innspill til vårt arbeid? 
Henvendelser til lokallaget kan rettes til Øyvind Bentås. For generelle henvendelser til bystyregruppa kan Vegard Frøseth Fenes kontaktes.

Kontaktinfo til alle tillitsvalgte og folkevalgte finner du her på hjemmesiden.